Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Is-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

Kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura © Lionel FlageulStandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni

L-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni jistabbilixxu karatteristiċi uniformi għal ċerti prodotti tas-sajd mibjugħa fl-UE, tkun xi tkun l-oriġini tagħhom. Dawn jgħinu biex ikun żgurat suq intern trasparenti li jaħdem bla xkiel u li jipprovdi prodotti ta’ kwalità għolja.

L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jispeċifikaw il-kategoriji ta’ freskezza u daqs għall-prodotti friski. Dawn huma applikati skont miżuri ta’ konservazzjoni, b’mod partikolari d-daqsijiet minimi bijoloġiċi. L-istandards jispeċifikaw ukoll deskrizzjonijiet kummerċjali u preżentazzjonijiet ta’ sardin, bonito u tonn tal-bott.

Informazzjoni għall-konsumatur

Il-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, l-algi tal-baħar u l-alga mibjugħa lill-konsumaturi jew lill-fornituri tal-ikel aħħarin għandu jkollhom fuqhom l-informazzjoni li ġejja:

  • l-ismijiet kummerċjali u xjentifiċi tal-speċijiet
  • jekk il-prodotti nqabdux fil-baħar jew fl-ilma ħelu, jew jekk ġewx imrobbija
  • iż-żona tal-qbid u tal-produzzjoni:
    • ħut li jinqabad fil-baħar: is-subżona jew id-diviżjoni tal-FAO (il-Grigal tal-Atlantiku, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed) jew iż-żona tal-FAO (ilmijiet oħra)
    • ħut ħelu: il-korp tal-ilma fil-pajjiż tal-UE jew il-pajjiż mhux tal-UE tal-oriġini
    • ħut imrobbi: il-pajjiż tal-UE jew mhux tal-UE tal-perjodu ta’ trobbija finali.
  • l-irkaptu tas-sajd użat.

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq hija konsistenti wkoll mar-regoli ġenerali dwar it-tikkettar tal-ikel dwar il-prodotti iddifrostjati u d-data ta' "uża sa" (magħrufa bħala d-data ta’ durabbiltà minima).

Minbarra l-informazzjoni obbligatorja, l-operaturi jistgħu jipprovdu informazzjoni volontarja dwar id-data tal-qabda jew l-iżbark, kwistjonijiet ambjentali, tekniki ta’ produzzjoni u oħrajn. Il-Kummissjoni se teżamina jekk ikunx fattibbli li tistabbilixxi skema tal-ekotikketta tal-UE jew tistabbilixxi rekwiżiti minimi.

Intelligenza dwar is-Suq

Sabiex tindirizza n-nuqqas attwali ta’ għarfien ekonomiku tas-swieq tal-ħut, il-Kummissjoni waqqfet l-Osservatorju tas-Suq Ewropew għall-Prodotti tas-Sajd u tal-Akkwakultura. Permezz tal-ħidma tiegħu l-Osservatorju se jikkontribwixxi għat-trasparenza fis-suq u l-effiċjenza. Se janalizza d-dinamika tas-suq tal-UE u jappoġġa deċiżjonijiet dwar il-kummerċ u l-politika.

Fuq il-websajt dedikat l-Osservatorju jipprovdi dejta dwar il-volum u l-valur tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura mill-ewwel bejgħ sal-istadju tal-imnut, inklużi l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet. Din id-dejta tinġabar mill-pajjiżi tal-UE, in-Norveġja u l-Islanda, u mill-istituzzjonijiet tal-UE. Dawn jiġu aġġornati kuljum.