Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecība

Zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecība © Lionel FlageulKopīgi tirdzniecības standarti

Kopēji tirdzniecības standarti nosaka saskaņotas pazīmes atsevišķiem Eiropas Savienībā tirgotiem zvejniecības produktiem neatkarīgi no to izcelsmes. Tie palīdz garantēt iekšējā tirgus caurskatāmību, stabilitāti un to, ka tajā piedāvātie produkti ir kvalitatīvi.

Tirdzniecības standartos definēti svaigu produktu svaiguma kritēriji un lieluma kategorijas. Tos piemēro saskaņā ar saglabāšanas pasākumiem, jo īpaši minimālo bioloģisko lielumu. Šajos standartos definēti arī tirdzniecības nosaukumi un sardīņu, bonitu un tunzivs konservu apraksti.

Informācija patērētājiem

Patērētājiem vai ēdināšanas iestādēm domātu zvejniecības un akvakultūras produktu, kā arī jūras aļģu marķējumā ir jābūt šādai informācijai:

 • sugas parastais un zinātniskais nosaukums;
 • izcelsme: nozvejots jūrā vai saldūdenī vai arī izaudzēts (akvakultūras produkts);
 • nozvejas vai ražošanas apgabals:
  • jūrā nozvejotas zivis: FAO apakšapgabals vai rajons (Atlanijas okeāna ziemeļaustrumu daļa, Vidusjūra un Melnā jūra) vai FAO apgabals (citi ūdeņi);
  • saldūdens zivis: izcelsmes valsts ūdens baseins (ES vai ārpussavienības valsts);
  • zivjaudzētavā izaudzētas zivis: pēdējās zivjaudzētavas valsts (ES vai aiz tās robežām);
 • izmantotie zvejas rīki.

Tirgus kopīgā organizācija atbilst arī ar vispārīgajiem noteikumiem par atkausētu pārtikas produktu marķēšanu un lietošanas termiņa beigu datumu (“minimālais derīguma termiņš”).

Papildus obligātajai informācijai uzņēmēji var pēc brīvas izvēles sniegt informāciju par nozvejas vai izkraušanas datumu, vidi, ražošanas paņēmieniem un cita veida informāciju. Komisija pārbaudīs, vai ir iespējams izveidot ES ekomarķējuma sistēmu vai noteikt minimālās prasības.

Informācija par tirgu

Tā kā ekonomisko zināšanu par tirgu trūkst, Komisija izveidoja ES Zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centru. Ar savu darbu šis centrs palīdzēs nostiprināt tirgus caurskatāmību un efektivitāti. Tas analizēs ES tirgus dinamiku un atbalstīs lēmumu pieņemšanu par politiku un uzņēmējdarbību.

Šis centrs savā tīmekļa vietnē publicē datus par zvejniecības un akvakultūras produktu daudzumu un vērtību no pirmās pārdošanas līdz mazumtirgotāja stendam, ieskaitot importu un eksportu. Šos datus vāc ES dalībvalstis, Norvēģija un Islande, kā arī ES iestādes. Tos atjaunina katru dienu.