Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
Sustainable fishing practices are a real challenge for the eighty or so fishing vessels in Belgium.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitäminen

Kauppojen kalatiskeiltä löytyy monenlaisia kalastus- ja vesiviljelytuotteita © Lionel FlageulYhteiset kaupan pitämisen vaatimukset

Yhteisissä kaupan pitämisen vaatimuksissa määritellään tiettyjen EU:ssa myytävien kalastustuotteiden yhdenmukaiset ominaisuudet. Vaatimuksia sovelletaan kalan alkuperästä riippumatta ja ne auttavat takaamaan avoimet ja sujuvasti toimivat sisämarkkinat, joilla tarjotaan korkealaatuisia tuotteita.

Kaupan pitämisen vaatimuksissa määritellään tuoretuotteiden tuoreus- ja kokoluokat. Niiden soveltamisessa otetaan huomioon myös kalakantojen säilyttämistoimenpiteet, erityisesti kalojen biologiset vähimmäiskoot. Vaatimuksissa eritellään myös kalastustuotteiden kauppanimitykset ja sardiini-, sarda- ja tonnikalasäilykkeiden jalostusasteet.

Kuluttajille annettavat tiedot

Loppukuluttajille ja ravintola- ja ateriapalvelualan toimijoille myytävissä kalastus-, vesiviljely- ja merilevätuotteissa on oltava seuraavat tiedot:

 • lajin kaupallinen ja tieteellinen nimi
 • pyyntipaikka (mereltä pyydetyt ja makean veden kalastustuotteet, viljelykalat)
 • pyynti- tai tuotantoalue:
  • mereltä pyydetyt kalastustuotteet: FAO-suuralue tai alue (Koillis-Atlantti, Välimeri ja Mustameri) tai FAO-pääkalastusalue (muut vesistöt)
  • makean veden kalastustuotteet: alkuperävesistö EU:ssa tai EU:n ulkopuolisessa maassa
  • viljelykalat: EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa, jossa viljelykalat ovat läpikäyneet viimeisen kasvatusvaiheen
 • käytetyt pyydykset.

Kalastustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa noudatetaan myös sulatettujen tuotteiden yleisiä elintarvikkeiden merkintäsääntöjä. Tämä koskee myös parasta ennen -päiväystä (vähimmäissäilyvyysaika).

Vaadittujen tietojen lisäksi toimijat voivat antaa lisätietoja esimerkiksi kalastustuotteiden pyynti- tai purkamispäivästä, ympäristöseikoista, jalostus- ja tuotantotekniikoista jne. Komissio aikoo tutkia mahdollisuuksia perustaa kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskeva EU:n ympäristömerkkijärjestelmä tai asettaa näille tuotteille vähimmäisvaatimukset.

Markkinatietous

Jotta kalastustuotteiden markkinoita koskeva taloudellinen tietopohja laajenisi, komissio on perustanut Kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevien eurooppalaisten markkinoiden seurantakeskuksen (EUMOFA). Seurantakeskuksen toiminta edistää myös markkinoiden avoimuutta ja tehokkuutta. Keskus analysoi mm. EU-markkinoiden dynamiikkaa ja tukee liiketoimintaan ja toimintapolitiikkaan liittyvää päätöksentekoa.

Seurantakeskus julkaisee verkkosivuillaan tietoa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrästä ja arvosta ensimyynnistä vähittäiskauppavaiheeseen, tuonti ja vienti mukaan luettuina. Tiedot on koottu EU-maista, Islannista ja Norjasta sekä eri EU-elimistä. Ne päivitetään joka päivä.