Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.
The European Commission has today issued a report on the measures taken by EU countries to ensure the recovery of European eel.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamine

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamine © Lionel FlageulÜhised turustusnormid

Ühiste turustusnormidega on sätestatud teatavate ELi turul müüdavate kalandustoodete ühetaolised omadused, olenemata nende päritolust. Need aitavad tagada läbipaistva siseturu, mis toimib tõrgeteta ja pakub kvaliteetseid tooteid.

Turustusnormidega on täpsustatud värskete toodete värskus- ja suuruskategooriad. Neid kohaldatakse kooskõlas kaitsemeetmetega, eelkõige seoses bioloogiliste miinimumsuurustega. Normides on samuti täpsustatud sardiini-, tuuni- ja pelamiidikonservide müüginimetusi ja esitlusviise.

Teave tarbijatele

Lõpptarbijatele või toitlustusettevõtjatele müüdavate kalandus- ja vesiviljelustoodete, mere- ja muude vetikate puhul peab olema märgitud järgmine teave:

 • liikide kaubanduslik ja teaduslik nimetus;
 • kas tooted on püütud merest või mageveekogust või kalakasvatusest;
 • püügi- või tootmispiirkond:
  • merest püütud kalatoodete puhul: FAO alapiirkond või rajoon (Kirde-Atlandi piirkond, Vahemere või Musta mere piirkond) või FAO piirkond (muud veed);
  • mageveekalatoodete puhul: ELi liikmesriigi või ELi mittekuuluva riigi veekogu;
  • kasvatatud kala puhul: ELi liikmesriik või ELi mittekuuluv riik, kus asjaomaseid tooteid viimati kasvatati;
 • kasutatud püügivahendid.

Ühine turukorraldus on samuti kooskõlas ülessulatatud tooteid ja toidu minimaalset säilimisaega („parim enne)” käsitlevate üldiste toiduainete märgistamise eeskirjadega.

Lisaks kohustuslikule teabele võivad ettevõtjad esitada vabatahtlikult andmeid, mis käsitlevad püügi kuupäeva või lossimist, keskkonnaküsimusi, tootmistehnoloogiat, jne. Komisjon uurib, kas oleks võimalik kehtestada ELi ökomärgise süsteem või miinimumnõuded.

Turuteave

Komisjon on loonud Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse, et lahendada kalaturgu käsitlevate majandusteadmiste vähesusega seotud küsimusi. Seirekeskuse töö aitab kaasa turu läbipaistvusele ja tulemuslikkusele. Keskus analüüsib ELi turu dünaamikat ning toetab ärilisi ja poliitilisi otsuseid.

Seirekeskus esitab oma veebisaidil andmeid kalandus- ja vesiviljelustoodete koguste ja väärtuse kohta esmamüügist jaemüügi etapini, hõlmates ka importi ja eksporti. Need andmed on saadud ELi liikmesriikidelt, Norralt ja Islandilt ning ELi institutsioonidelt. Neid ajakohastatakse iga päev.