Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter

Marketing of fishery and aquaculture products © Lionel FlageulFælles handelsnormer

De fælles handelsnormer fastlægger en række kendetegn for ensartetheden af særlige fiskevarer, der sælges i EU, uanset deres herkomst. De hjælper med at sikre et gennemskueligt indre marked, der leverer produkter af høj kvalitet og fungerer uden problemer.

Handelsnormerne specificerer friskheden og størrelsesklassen for ferske varer. De anvendes i overensstemmelse med bevarelsesforanstaltninger, især biologiske mindstestørrelser. Normerne omfatter også handelsbetegnelser og beskrivelser af sardiner, pelamide og tun på dåse.

Forbrugeroplysninger

Fiskevarer og akvakulturprodukter, tang og alger, der bliver solgt til slutbrugere eller catering-firmaer, skal bære følgende oplysninger:

  • art (handelsbetegnelse og videnskabeligt navn)
  • om de er blevet fanget i havet, i ferskvand eller er blevet opdrættet
  • fangst- eller produktionsområdet:
    • fisk fanget i havet: FAO-under­område eller -afdeling (det nordøstlige Atlanterhav, Middelhavet og Sortehavet) eller overordnet fiskeområde (andre farvande)
    • ferskvandsfisk: vandområdet i oprindelseslandet - i eller uden for EU
    • opdrættede fisk: land (i eller uden for EU) for sidste opdrætningsperiode
  • anvendte fiskeredskaber.

Den fælles markedsordning er også i overensstemmelse med de generelle mærkningsbestemmelser for optøede produkter og "sidste anvendelsesdato".

Foruden de obligatoriske oplysninger kan operatører supplere med frivillige oplysninger, der f.eks omhandler fangst- og landingsdatoen, miljøområdet, produktionsmetoder osv. Kommissionen vil vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere en miljømærkeordning eller fastsætte en række minimumskrav.

Markedsinformation

I et forsøg på rette op på den manglende viden om fiskermarkeder (økonomisk set) har Kommissionen oprettet "Det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter". Observatoriet skal bidrage til et mere gennemskueligt og effektivt marked. Det vil desuden analysere markedsdynamikken i EU samt støtte erhvervslivet og fremme politikbeslutninger.

Man kan finde data om værdien og mængden af fiskevarer og akvakulturprodukter - lige fra første salg til detailleddet, herunder import og eksport - på observatoriets hjemmeside. Dataene stammer fra EU-landene, Norge og Island samt fra EU's institutioner. De bliver opdateret dagligt.