Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh © Lionel FlageulSpolečné obchodní normy

Společné obchodní normy stanoví jednotné vlastnosti pro některé produkty rybolovu, které se v EU prodávají, jejich původ přitom není rozhodující. Normy pomáhají zajistit transparentnost vnitřního trhu, který by měl fungovat hladce a dodávat vysoce kvalitní produkty.

Obchodní normy určují čerstvost a velikost čerstvých produktů a uplatňují se v souladu s ochrannými opatřeními, zejména s minimální biologickou velikostí. V těchto normách jsou rovněž uvedena obchodní označení a obchodní úpravy konzervovaných sardinek a tuňáků.

Informace pro spotřebitele

Produkty rybolovu a akvakultury (včetně mořských řas) prodávané konečným spotřebitelům nebo poskytovatelům stravovacích služeb musí být opatřeny těmito informacemi:

 • druhy (obchodní a vědecký název),
 • zda byly produkty uloveny v moři nebo v sladké vodě či pocházejí z chovu
 • oblast odlovu nebo produkce:
  • u ryb ulovených v moři – podoblast nebo divize podle FAO (severovýchodní Atlantský oceán, Středozemní moře, Černé moře) a oblast FAO (jiná moře a oceány)
  • u sladkovodních ryb – vodní útvar v zemi původu (v EU nebo mimo EU)
  • u ryb z chovu: země EU nebo mimo EU, kde proběhla poslední fáze chovu
 • použitá lovná zařízení

Společné organizace trhů rovněž dodržuje obecné zásady označování potravin platné pro rozmrazené produkty a pro určování minimální doby trvanlivosti.

Vedle povinných informací mohou hospodářské subjekty poskytovat dobrovolné informace o datu odlovu nebo vykládky, životním prostředí, produkčních technologiích a tak dále. Komise prozkoumá, zda by bylo možné zavést ekoznačky EU nebo stanovit minimální požadavky.

Informace o trhu

Nedostatek ekonomických poznatků o trzích s produkty rybolovu, který v současné době panuje, se Komise rozhodla řešit zřízením Evropského střediska pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Svojí činností středisko přispívá k transparentnosti a efektivitě trhu. Bude analyzovat dynamičnost trhu EU a přinášet poznatky nutné k podnikatelským a politickým rozhodnutím.

Na svých internetových stránkách středisko uvádí informace o objemu a hodnotě produktů rybolovu a akvakultury, a to od prvního prodeje po maloobchod, včetně dovozu a vývozu. Údaje se shromažďují ze zemí EU, Norska a Islandu a z orgánů EU. Jsou denně aktualizovány.