Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh © Lionel FlageulSpolečné obchodní normy

Společné obchodní normy stanoví jednotné vlastnosti pro některé produkty rybolovu, které se v EU prodávají, jejich původ přitom není rozhodující. Normy pomáhají zajistit transparentnost vnitřního trhu, který by měl fungovat hladce a dodávat vysoce kvalitní produkty.

Obchodní normy určují čerstvost a velikost čerstvých produktů a uplatňují se v souladu s ochrannými opatřeními, zejména s minimální biologickou velikostí. V těchto normách jsou rovněž uvedena obchodní označení a obchodní úpravy konzervovaných sardinek a tuňáků.

Informace pro spotřebitele

Produkty rybolovu a akvakultury (včetně mořských řas) prodávané konečným spotřebitelům nebo poskytovatelům stravovacích služeb musí být opatřeny těmito informacemi:

 • druhy (obchodní a vědecký název),
 • zda byly produkty uloveny v moři nebo v sladké vodě či pocházejí z chovu
 • oblast odlovu nebo produkce:
  • u ryb ulovených v moři – podoblast nebo divize podle FAO (severovýchodní Atlantský oceán, Středozemní moře, Černé moře) a oblast FAO (jiná moře a oceány)
  • u sladkovodních ryb – vodní útvar v zemi původu (v EU nebo mimo EU)
  • u ryb z chovu: země EU nebo mimo EU, kde proběhla poslední fáze chovu
 • použitá lovná zařízení

Společné organizace trhů rovněž dodržuje obecné zásady označování potravin platné pro rozmrazené produkty a pro určování minimální doby trvanlivosti.

Vedle povinných informací mohou hospodářské subjekty poskytovat dobrovolné informace o datu odlovu nebo vykládky, životním prostředí, produkčních technologiích a tak dále. Komise prozkoumá, zda by bylo možné zavést ekoznačky EU nebo stanovit minimální požadavky.

Informace o trhu

Nedostatek ekonomických poznatků o trzích s produkty rybolovu, který v současné době panuje, se Komise rozhodla řešit zřízením Evropského střediska pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Svojí činností středisko přispívá k transparentnosti a efektivitě trhu. Bude analyzovat dynamičnost trhu EU a přinášet poznatky nutné k podnikatelským a politickým rozhodnutím.

Na svých internetových stránkách středisko uvádí informace o objemu a hodnotě produktů rybolovu a akvakultury, a to od prvního prodeje po maloobchod, včetně dovozu a vývozu. Údaje se shromažďují ze zemí EU, Norska a Islandu a z orgánů EU. Jsou denně aktualizovány.