Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, is in Washington this week to convey the EU's commitment to sustainable development.

EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

Eumofa är ett webbverktyg som EU-kommissionen har tagit fram för att förbättra marknadsinformationen och bidra till en öppen och välfungerande marknad för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Databasen är till för producenter, förädlare, importörer, återförsäljare, konsumenter, marknadsanalytiker och beslutsfattare.

Här kan man direkt följa fisk- och skaldjursprodukternas volym, värde och pris, från den första försäljningen till detaljhandeln, också vid import och export. Uppgifterna kommer från EU-länderna, Norge och Island samt EU-institutionerna och uppdateras dagligen.

 

 Sök i Eumofa