Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
Now available in English, French and Spanish.
Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.
The European Commission has today announced a further proposal aimed at halting the decline of sea bass in the Celtic Sea, Irish Sea, Channel and North Sea.

EU:s databas för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa)

Eumofa är ett webbverktyg som EU-kommissionen har tagit fram för att förbättra marknadsinformationen och bidra till en öppen och välfungerande marknad för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Databasen är till för producenter, förädlare, importörer, återförsäljare, konsumenter, marknadsanalytiker och beslutsfattare.

Här kan man direkt följa fisk- och skaldjursprodukternas volym, värde och pris, från den första försäljningen till detaljhandeln, också vid import och export. Uppgifterna kommer från EU-länderna, Norge och Island samt EU-institutionerna och uppdateras dagligen.

 

 Sök i Eumofa