Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry (EUMOFA)

Váš online zdroj informácií o európskych trhoch

EUMOFA je online nástroj vytvorený Európskou komisiou, ktorý má zvýšiť informovanosť na trhu a je užitočný pre všetkých výrobcov, spracovateľov, dovozcov, predajcov, spotrebiteľov, trhových analytikov a tvorcov politík.

EUMOFA umožňuje monitorovanie množstva, hodnoty a ceny výrobkov rybárstva a akvakultúry vo všetkých členských štátoch EÚ. Uľahčuje informované prijímanie rozhodnutí a prispieva k lepšiemu porozumeniu trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry.

 Vstup do databázy EUMOFA