Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

EUMOFA je online nástroj vytvorený Európskou komisiou, ktorý má zlepšiť získavanie informácií o trhu a prispieť k transparentnosti a účinnosti trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry.  Užitočné informácie tu môžu nájsť producenti, spracovatelia, dovozcovia, predajcovia, spotrebitelia, trhoví analytici či tvorcovia politík.

EUMOFA umožňuje priame monitorovanie množstva, hodnoty a ceny produktov rybolovu a akvakultúry od prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane dovozu a vývozu. Údaje sa zhromažďujú z krajín EÚ, Nórska, Islandu a inštitúcií EÚ a každý deň sa aktualizujú.

 

 Vstup do databázy EUMOFA