Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
Position announcements for Database specialist, Assistant coordinator and Scientific coordinator are available on ICCAT website.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will visit Agadir, Morocco to take part in the third edition of the Salon Halieutis. The event, organised by Morocco under the high patronage of King Mohamed VI, focuses on the different economic sectors of the marine fisheries, aquaculture and seafood industries, and will attract 45,000 visitors and exhibitors from over 30 countries.

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry (EUMOFA)

Váš online zdroj informácií o európskych trhoch

EUMOFA je online nástroj vytvorený Európskou komisiou, ktorý má zvýšiť informovanosť na trhu a je užitočný pre všetkých výrobcov, spracovateľov, dovozcov, predajcov, spotrebiteľov, trhových analytikov a tvorcov politík.

EUMOFA umožňuje monitorovanie množstva, hodnoty a ceny výrobkov rybárstva a akvakultúry vo všetkých členských štátoch EÚ. Uľahčuje informované prijímanie rozhodnutí a prispieva k lepšiemu porozumeniu trhu s výrobkami rybárstva a akvakultúry.

 Vstup do databázy EUMOFA