Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)

EUMOFA je online nástroj vytvorený Európskou komisiou, ktorý má zlepšiť získavanie informácií o trhu a prispieť k transparentnosti a účinnosti trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry.  Užitočné informácie tu môžu nájsť producenti, spracovatelia, dovozcovia, predajcovia, spotrebitelia, trhoví analytici či tvorcovia politík.

EUMOFA umožňuje priame monitorovanie množstva, hodnoty a ceny produktov rybolovu a akvakultúry od prvého predaja až po maloobchodný predaj vrátane dovozu a vývozu. Údaje sa zhromažďujú z krajín EÚ, Nórska, Islandu a inštitúcií EÚ a každý deň sa aktualizujú.

 

 Vstup do databázy EUMOFA