Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Observatorul pieţei UE de produse din pescuit şi acvacultură (EUMOFA)

Sursa dumneavoastră on-line de informaţii despre piaţă

EUMOFA este un instrument on-line dezvoltat de Comisia Europeană pentru a asigura o mai bună cunoaştere a pieţei de către toţi actorii interesaţi: producători, procesatori, importatori, distribuitori, consumatori, analişti ai pieţelor şi factori de decizie.

EUMOFA permite monitorizarea directă a volumului/valorii/preţului produselor din pescuit şi de acvacultură din toate ţările UE. El facilitează luarea unor decizii informate şi contribuie la o mai bună înţelegere a pieţei produselor din pescuit şi de acvacultură.

 Accesaţi EUMOFA