Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA)

Informacje online na temat rynku europejskiego

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury to baza danych online stworzona przez Komisję Europejską w celu poszerzania wiedzy o rynku. Może okazać się przydatna dla producentów, przetwórców, importerów, sprzedawców detalicznych, konsumentów, analityków rynkowych i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

Baza umożliwia bezpośrednie monitorowanie wielkości, wartości i cen produktów rybołówstwa i akwakultury we wszystkich krajach UE. Ułatwia podejmowanie świadomych decyzji oraz pozwala lepiej zrozumieć rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

 Uruchom bazę EUMOFA