Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA)

Informacje online na temat rynku europejskiego

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury to baza danych online stworzona przez Komisję Europejską w celu poszerzania wiedzy o rynku. Może okazać się przydatna dla producentów, przetwórców, importerów, sprzedawców detalicznych, konsumentów, analityków rynkowych i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

Baza umożliwia bezpośrednie monitorowanie wielkości, wartości i cen produktów rybołówstwa i akwakultury we wszystkich krajach UE. Ułatwia podejmowanie świadomych decyzji oraz pozwala lepiej zrozumieć rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

 Uruchom bazę EUMOFA