Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA)

EUMOFA to internetowa baza danych opracowana przez Komisję Europejską w celu podniesienia poziomu informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenia jego przejrzystości i efektywności.  Baza danych zawiera informacje, które mogą się przydać producentom, przetwórcom, importerom, sprzedawcom detalicznym, konsumentom, analitykom rynkowym oraz osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki.

Baza umożliwia bezpośrednie monitorowanie wielkości, wartości i cen produktów rybołówstwa i akwakultury, począwszy od pierwszej sprzedaży do etapu sprzedaży detalicznej, w tym również śledzenie informacji o imporcie i eksporcie. Gromadzone dane pochodzą z państw UE, Norwegii i Islandii oraz instytucji UE. Dane są codziennie aktualizowane.

 

 Uruchom bazę EUMOFA