Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA)

Informacje online na temat rynku europejskiego

Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury to baza danych online stworzona przez Komisję Europejską w celu poszerzania wiedzy o rynku. Może okazać się przydatna dla producentów, przetwórców, importerów, sprzedawców detalicznych, konsumentów, analityków rynkowych i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

Baza umożliwia bezpośrednie monitorowanie wielkości, wartości i cen produktów rybołówstwa i akwakultury we wszystkich krajach UE. Ułatwia podejmowanie świadomych decyzji oraz pozwala lepiej zrozumieć rynek produktów rybołówstwa i akwakultury.

 Uruchom bazę EUMOFA