Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

EUMOFA on Euroopa Komisjoni väljatöötatud veebipõhine vahend turuteabe tõhustamiseks ning kalandus- ja vesiviljelustoodete turu läbipaistvuse ning tõhususe suurendamiseks.  Seirekeskusest võivad kasulikku teavet saada nii tootjad, töötlejad, importijad, jaemüüjad, turuanalüütikud kui ka poliitikakujundajad.

EUMOFA võimaldab otsest kontrolli kalandus- ja vesiviljelustoodete mahu, väärtuse ja hinna üle esmamüügist jaemüügini, hõlmates ka importi ja eksporti. Andmeid kogutakse ELi liikmesriikidelt, Norralt, Islandilt ja ELi institutsioonidelt ning neid ajakohastatakse iga päev.

 

 Juurdepääs EUMOFA-le