Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

EUMOFA on Euroopa Komisjoni väljatöötatud veebipõhine vahend turuteabe tõhustamiseks ning kalandus- ja vesiviljelustoodete turu läbipaistvuse ning tõhususe suurendamiseks.  Seirekeskusest võivad kasulikku teavet saada nii tootjad, töötlejad, importijad, jaemüüjad, turuanalüütikud kui ka poliitikakujundajad.

EUMOFA võimaldab otsest kontrolli kalandus- ja vesiviljelustoodete mahu, väärtuse ja hinna üle esmamüügist jaemüügini, hõlmates ka importi ja eksporti. Andmeid kogutakse ELi liikmesriikidelt, Norralt, Islandilt ja ELi institutsioonidelt ning neid ajakohastatakse iga päev.

 

 Juurdepääs EUMOFA-le