Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

Teie veebipõhine Euroopa turuteabe allikas

EUMOFA on Euroopa Komisjoni väljatöötatud veebipõhine vahend turuteabe tõhustamiseks, mis on kasulik kõigile: tootjatele, töötlejatele, importijatele, jaemüüjatele, turuanalüütikutele ja poliitikakujundajatele.

EUMOFA võimaldab otsest kontrolli kalandus- ja vesiviljelustoodete mahu/väärtuse/hinna üle kõigis ELi liikmesriikides. See hõlbustab teadlike otsuste tegemist ja aitab paremini mõista kalandus- ja vesiviljelustoodete turgu.

 Juurdepääs EUMOFA-le