Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, is in Washington this week to convey the EU's commitment to sustainable development.

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

EUMOFA on Euroopa Komisjoni väljatöötatud veebipõhine vahend turuteabe tõhustamiseks ning kalandus- ja vesiviljelustoodete turu läbipaistvuse ning tõhususe suurendamiseks.  Seirekeskusest võivad kasulikku teavet saada nii tootjad, töötlejad, importijad, jaemüüjad, turuanalüütikud kui ka poliitikakujundajad.

EUMOFA võimaldab otsest kontrolli kalandus- ja vesiviljelustoodete mahu, väärtuse ja hinna üle esmamüügist jaemüügini, hõlmates ka importi ja eksporti. Andmeid kogutakse ELi liikmesriikidelt, Norralt, Islandilt ja ELi institutsioonidelt ning neid ajakohastatakse iga päev.

 

 Juurdepääs EUMOFA-le