Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Το EUMOFA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Παραγωγοί, μεταποιητές, εισαγωγείς, έμποροι λιανικής, καταναλωτές, αναλυτές αγορών και διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να βρουν στο παρατηρητήριο χρήσιμες πληροφορίες.

Χάρη στο EUMOFA είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση στοιχείων για τον όγκο, την αξία και την τιμή των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, από την πρώτη πώληση μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και των εξαγωγών. Τα δεδομένα συλλέγονται από τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και από οργανισμούς της ΕΕ, και επικαιροποιούνται καθημερινά.

 

 Πρόσβαση στο EUMOFA