Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Το EUMOFA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  Παραγωγοί, μεταποιητές, εισαγωγείς, έμποροι λιανικής, καταναλωτές, αναλυτές αγορών και διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να βρουν στο παρατηρητήριο χρήσιμες πληροφορίες.

Χάρη στο EUMOFA είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση στοιχείων για τον όγκο, την αξία και την τιμή των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, από την πρώτη πώληση μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και των εξαγωγών. Τα δεδομένα συλλέγονται από τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και από οργανισμούς της ΕΕ, και επικαιροποιούνται καθημερινά.

 

 Πρόσβαση στο EUMOFA