Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA)

Η διαδικτυακή πηγή πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές αγορές

Το EUMOFA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες σε παραγωγούς, μεταποιητές, εισαγωγείς, εμπόρους λιανικής, καταναλωτές, αναλυτές αγορών και πολιτικούς ιθύνοντες.

Χάρη στο EUMOFA είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση στοιχείων για τον όγκο, την αξία και την τιμή των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το εργαλείο αυτό διευκολύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσων και βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 Πρόσβαση στο EUMOFA