Търсене
Връзки по темата
Новини
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел да се подобри проучването на пазара и да се допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността на пазара на продукти от риболов и аквакултура.  Производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, пазарните анализатори и политиците могат да намерят полезна информация в обсерваторията.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството, стойността и цената на продуктите от риболов и аквакултура от първата продажба до етапа на продажба на дребно, включително при внос и износ. Данните се събират от държавите от ЕС, Норвегия, Исландия и институциите на ЕС и се актуализират ежедневно.

 

 Достъп до EUMOFA