Търсене
Връзки по темата
Новини
The final report of the fifth Joint Scientific Committee (JSC) organized in the framework of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) between the European Union (EU) and Guinea Bissau (GB) between 10 and 12 May 2016 is now available

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел да се подобри проучването на пазара и да се допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността на пазара на продукти от риболов и аквакултура.  Производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, пазарните анализатори и политиците могат да намерят полезна информация в обсерваторията.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството, стойността и цената на продуктите от риболов и аквакултура от първата продажба до етапа на продажба на дребно, включително при внос и износ. Данните се събират от държавите от ЕС, Норвегия, Исландия и институциите на ЕС и се актуализират ежедневно.

 

 Достъп до EUMOFA