Търсене
Връзки по темата
Новини
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The conference video and report are now available on the FARNET website

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел да се подобри проучването на пазара и да се допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността на пазара на продукти от риболов и аквакултура.  Производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, пазарните анализатори и политиците могат да намерят полезна информация в обсерваторията.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството, стойността и цената на продуктите от риболов и аквакултура от първата продажба до етапа на продажба на дребно, включително при внос и износ. Данните се събират от държавите от ЕС, Норвегия, Исландия и институциите на ЕС и се актуализират ежедневно.

 

 Достъп до EUMOFA