Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.
The European Commission has today issued a report on the measures taken by EU countries to ensure the recovery of European eel.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

Вашият онлайн източник на данни за европейския пазар

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел подобряване на проучването на пазара. Той е от полза за производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, потребителите, анализаторите на пазара и създателите на политики.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството/стойността/цената на продуктите от риболов и аквакултура във всички страни от ЕС. Тя улеснява намирането на информация, необходима за вземане на решения, и допринася за по-доброто разбиране на пазара на продукти от риболов и аквакултура.

 Достъп до EUMOFA