Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)

EUMOFA е онлайн инструмент, разработен от Европейската комисия с цел да се подобри проучването на пазара и да се допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността на пазара на продукти от риболов и аквакултура.  Производителите, преработвателите, вносителите, търговците на дребно, пазарните анализатори и политиците могат да намерят полезна информация в обсерваторията.

EUMOFA дава възможност за пряко наблюдение на количеството, стойността и цената на продуктите от риболов и аквакултура от първата продажба до етапа на продажба на дребно, включително при внос и износ. Данните се събират от държавите от ЕС, Норвегия, Исландия и институциите на ЕС и се актуализират ежедневно.

 

 Достъп до EUMOFA