Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.
The EEA report on the State of Europe's Seas reaffirms our message that we still need to do more for our seas. The EU is committed to blue growth that is both environmentally and economically sustainable.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

Ureditev trga

Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture je eden od stebrov skupne ribiške politike.

Skupna ureditev trgov krepi vlogo akterjev na trgu: proizvajalci so odgovorni za zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja naravnih virov, na podlagi ureditve lahko svoje proizvode bolje tržijo. Potrošniki imajo na voljo več in boljše informacije o proizvodih na trgu EU, ki morajo ne glede na svoj izvor izpolnjevati enaka pravila. Z bolj izpopolnjenimi orodji je lažje razumeti delovanje trga EU.

Skupna ureditev trgov se je od svojih začetkov do danes močno spremenila. Zdaj je prožno orodje, ki zagotavlja okoljsko trajnost ter ekonomsko sposobnost trga za proizvode iz ribištva in akvakulture. Ureditev zajema pet glavnih področij:

Ureditev sektorja: V sektorju so ključni akterji organizacije proizvajalcev, ki s svojimi načrti proizvodnje in trženja izvajajo skupno ribiško politiko EU.

Tržni standardi: Skupni tržni standardi določajo enotne lastnosti ribiških proizvodov na trgu EU ne glede na njihov izvor. Uporabljajo se v skladu z ohranitvenimi ukrepi in pripomorejo k zagotavljanju preglednosti na notranjem trgu z visokokakovostnimi proizvodi.

Informacije za potrošnike: Pravila o obveščanju potrošnikov določajo, katere informacije je treba zagotoviti potrošniku ali obratu javne prehrane ob nakupu ribiških in akvakulturnih proizvodov. Na podlagi teh informacij se lahko potrošniki ozaveščeno odločijo o nakupu.

Pravila konkurence: Za skupno ureditev trgov veljajo pravila konkurence. Zaradi posebnosti trga so pri uporabi teh pravil na trgu ribiških in akvakulturnih proizvodov izjeme, ki zagotavljajo izvajanje politike in doseganje ciljev EU.

Tržne informacije: Komisija je ustanovila evropsko opazovalnico trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture, s katero spodbuja preglednost in učinkovitost trga.

pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EU: Trajnostna orodja za največji svetovni trg z morskimi sadeži pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Vprašanja in odgovori

Uporaba Uredbe (EU) 1379/2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva English (en) français (fr)

Uradni dokumenti

Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1418/2013 z dne 17. decembra 2013 glede načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 3. marca 2014 o oblikovanju in izvajanju načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva