Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission has adopted an action plan setting out how Croatia can overcome identified shortcomings in its fisheries control system, following an inquiry into irregularities last year. The measures were agreed together with the Croatian authorities and are already being implemented.
Fish farmed in the European Union is among the best in the world: a tasty, high-quality dish produced according to the world's strictest health and environmental standards. European aquaculture is also a sector with vast growth potential: today, 57% of the farmed fish consumed in the EU is imported.

Ureditev trga

Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture je eden od stebrov skupne ribiške politike.

Skupna ureditev trgov krepi vlogo akterjev na trgu: proizvajalci so odgovorni za zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja naravnih virov, na podlagi ureditve lahko svoje proizvode bolje tržijo. Potrošniki imajo na voljo več in boljše informacije o proizvodih na trgu EU, ki morajo ne glede na svoj izvor izpolnjevati enaka pravila. Z bolj izpopolnjenimi orodji je lažje razumeti delovanje trga EU.

Skupna ureditev trgov se je od svojih začetkov do danes močno spremenila. Zdaj je prožno orodje, ki zagotavlja okoljsko trajnost ter ekonomsko sposobnost trga za proizvode iz ribištva in akvakulture. Ureditev zajema pet glavnih področij:

Ureditev sektorja: V sektorju so ključni akterji organizacije proizvajalcev, ki s svojimi načrti proizvodnje in trženja izvajajo skupno ribiško politiko EU.

Tržni standardi: Skupni tržni standardi določajo enotne lastnosti ribiških proizvodov na trgu EU ne glede na njihov izvor. Uporabljajo se v skladu z ohranitvenimi ukrepi in pripomorejo k zagotavljanju preglednosti na notranjem trgu z visokokakovostnimi proizvodi.

Informacije za potrošnike: Pravila o obveščanju potrošnikov določajo, katere informacije je treba zagotoviti potrošniku ali obratu javne prehrane ob nakupu ribiških in akvakulturnih proizvodov. Na podlagi teh informacij se lahko potrošniki ozaveščeno odločijo o nakupu.

Pravila konkurence: Za skupno ureditev trgov veljajo pravila konkurence. Zaradi posebnosti trga so pri uporabi teh pravil na trgu ribiških in akvakulturnih proizvodov izjeme, ki zagotavljajo izvajanje politike in doseganje ciljev EU.

Tržne informacije: Komisija je ustanovila evropsko opazovalnico trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture, s katero spodbuja preglednost in učinkovitost trga.

pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EU: Trajnostna orodja za največji svetovni trg z morskimi sadeži pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Vprašanja in odgovori

Uporaba Uredbe (EU) 1379/2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva English (en) français (fr)

Uradni dokumenti

Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1418/2013 z dne 17. decembra 2013 glede načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 3. marca 2014 o oblikovanju in izvajanju načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva