Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Pe aceeași temă
Actualitate
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Piața produselor din pescuit și din acvacultură

Organizarea comună a piețelor, politica UE de gestionare a pieței în sectorul produselor din pescuit și din acvacultură, a constituit un pilon al politicii comune în domeniul pescuitului încă din anul 1970.

Politica UE în domeniul pescuitului acoperă toate etapele, inclusiv comercializarea peștelui. © Lionel Flageul

Organizarea comună a piețelor a fost instituită pentru a stabiliza piețele și pentru a garanta un venit echitabil pentru producători. De-a lungul anilor, a evoluat în mod constant, de la un sistem care implică intervenția pe piață la unul care se concentrează mai mult asupra durabilității. Normele și procedurile s-au simplificat și, de asemenea, s-a îmbunătățit guvernanța de când organizațiile din sectorul pescuitului și al acvaculturii și-au asumat o mai mare responsabilitate pentru gestionarea propriilor activități.

Cele 2 domenii principale care beneficiază de acest sistem sunt:

Întrebări și răspunsuri

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură English (en) français (fr)

Documente oficiale

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind planurile de producție și de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

RECOMANDAREA COMISIEI din 3 martie 2014 privind instituirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură