Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.

Markt voor visserij- en aquacultuurproducten

De zogenaamde "gemeenschappelijke ordening van de markten", het EU-beleid voor het beheer van de markten voor visserij- en aquacultuurproducten, is een belangrijke pijler van het gemeenschappelijk visserijbeleid sinds 1970.

Het EU-visserijbeleid gaat over alle tussenstappen, inclusief de marketing van vis © Lionel Flageul

De gemeenschappelijke ordening van de markten werd opgericht om de markten te stabiliseren en een goed inkomen te waarborgen voor de producenten. In de loop der jaren is de nadruk minder op marktinterventie en meer op duurzaamheid komen te liggen. Regels en procedures zijn eenvoudiger geworden en het beheer van het systeem is verbeterd sinds de organisaties in de sector meer verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor het beheer van hun eigen activiteiten.

De twee belangrijkste aspecten van deze regeling zijn:

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden over de wijze waarop Verordening (EU) 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (GMO) moet  worden toegepast English (en) français (fr)

pdf - 85 KB [85 KB] English (en)

Documentatie

Verordening (EU) nr. 1379/2013  van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1418/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot productie- en afzetprogramma’s overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten.

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 3 maart 2014 inzake het opstellen en uitvoeren van de productie- en afzetprogramma’s op grond van Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten