Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission has proposed to ban imports of fisheries products from Sri Lanka. After four years of intense dialogue with Sri Lanka the country could not demonstrate that it sufficiently addressed illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. In contrast, the Commission confirmed that Belize, Fiji, Panama, Togo and Vanuatu, have successfully taken measures to tackle illegal fishing.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of October 2014 will take place in Luxembourg on 13-14th October 2014.

Is-suq għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, il-politika tal-UE għall-ġestjoni tas-suq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, ilha pilastru prinċipali tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-1970.

Il-politika tal-UE dwar is-sajd tkopri l-istadji kollha inkluża l-kummerċjalizzazzjoni tal-ħut. © Lionel Flageul

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq ġiet stabbilita biex jiġu stabbilizzati s-swieq u jiġi ggarantit dħul ġust għall-produtturi. Matul is-snin, evolviet b’mod kostanti minn sistema li tinvolvi intervent fis-suq għal waħda li tiffoka aktar fuq is-sostenibbiltà. Ir-regoli u l-proċeduri saru wkoll aktar sempliċi u l-governanza tjiebet billi l-organizzazzjonijiet fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura ħadu iktar responsabbiltà għall-ġestjoni tal-attivitajiet proprji tagħhom.

Iż-żewġ oqsma ewlenin koperti minn din l-iskema huma:

Mistoqsijiet Frekwenti

Kif għandu jiġi applikat ir-Regolament (UE) 1379/2013 dwar l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq fil-Prodotti tas-Sajd u tal-Akkwakultura (OKS) English (en) français (fr)

Dokumenti uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1418/2013 dwar il-pjanijiet ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI tat-3 ta’ Marzu 2014 dwar it-twaqqif u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Produzzjoni u Kummerċjalizzazzjoni skont ir- Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1419/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, l- estensjoni tar-regoli tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u l-pubblikazzjoni ta’ prezzijiet skattaturi kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal- akkwakultura