Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Abonēt mūsu e-biļetenu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Līdzīga tematika
Jaunumi
A new publication is online; a statistical data summary describing the fisheries and aquaculture sector in figures.
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).

Zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus

Tirgus kopīgā organizācija — ES izstrādāta zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus pārvaldības politika — ir kopējās zivsaimniecības politikas pīlārs kopš 1970. gada.

ES zivsaimniecības politika aptver visus posmus, ieskaitot zvejniecības produktu tirdzniecību © Lionel Flageul

Tirgus kopīgo organizāciju izveidoja, lai stabilizētu tirgu un nodrošinātu ražotājiem pienācīgus ienākumus. Gadu gaitā tā turpināja attīstīties no tirgus intervences sistēmas uz sistēmu, kas vairāk balstīta zvejas darbību ilgtspējā. Zvejniecības un akvakultūras nozares organizācijas ir uzņēmušās lielāku atbildību savu darbību vadībā. Tas ir ļāvis vienkāršot noteikumus un procedūras un uzlabot pārvaldību.

Tirgus kopīgā organizācija aptver divas nozīmīgas jomas:

Oficiālie dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS IETEIKUMS (2014. gada 3. marts) par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju