Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
EU vessels fishing shrimps and small pelagics in Mauritanian waters in the framework of the EU-Mauritania Fisheries Protocol will be able to continue to do so until 15 December 2014. This is part of the compromise which EU negotiators found last night in Nouakchott after the Mauritanian authorities had upheld the position that all EU vessels would have to leave Mauritanian waters as of 1 August 2014.

Zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus

Tirgus kopīgā organizācija — ES izstrādāta zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus pārvaldības politika — ir kopējās zivsaimniecības politikas pīlārs kopš 1970. gada.

ES zivsaimniecības politika aptver visus posmus, ieskaitot zvejniecības produktu tirdzniecību © Lionel Flageul

Tirgus kopīgo organizāciju izveidoja, lai stabilizētu tirgu un nodrošinātu ražotājiem pienācīgus ienākumus. Gadu gaitā tā turpināja attīstīties no tirgus intervences sistēmas uz sistēmu, kas vairāk balstīta zvejas darbību ilgtspējā. Zvejniecības un akvakultūras nozares organizācijas ir uzņēmušās lielāku atbildību savu darbību vadībā. Tas ir ļāvis vienkāršot noteikumus un procedūras un uzlabot pārvaldību.

Tirgus kopīgā organizācija aptver divas nozīmīgas jomas:

Bieži uzdotie jautājumi

Kā ir jāpiemēro Regula (ES) 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju English (en) français (fr)

Oficiālie dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS IETEIKUMS (2014. gada 3. marts) par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju