Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus

Tirgus kopīgā organizācija — ES izstrādāta zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus pārvaldības politika — ir kopējās zivsaimniecības politikas pīlārs kopš 1970. gada.

ES zivsaimniecības politika aptver visus posmus, ieskaitot zvejniecības produktu tirdzniecību © Lionel Flageul

Tirgus kopīgo organizāciju izveidoja, lai stabilizētu tirgu un nodrošinātu ražotājiem pienācīgus ienākumus. Gadu gaitā tā turpināja attīstīties no tirgus intervences sistēmas uz sistēmu, kas vairāk balstīta zvejas darbību ilgtspējā. Zvejniecības un akvakultūras nozares organizācijas ir uzņēmušās lielāku atbildību savu darbību vadībā. Tas ir ļāvis vienkāršot noteikumus un procedūras un uzlabot pārvaldību.

Tirgus kopīgā organizācija aptver divas nozīmīgas jomas:

Bieži uzdotie jautājumi

Kā ir jāpiemēro Regula (ES) 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju English (en) français (fr)

Oficiālie dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS IETEIKUMS (2014. gada 3. marts) par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju