Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka

Bendras rinkų organizavimas, t. y. ES žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos valdymo politika, yra pagrindinis bendrosios žuvininkystės politikos ramstis nuo 1970 m.

ES žuvininkystės politika apima visus etapus, taip pat ir prekybą žuvimis. © Lionel Flageul

Bendras rinkų organizavimas buvo įvestas siekiant stabilizuoti rinkas ir užtikrinti pakankamas pajamas gamintojams. Bėgant metams jis buvo nuosekliai plėtojamas nuo rinkos intervencijos sistemos link sistemos, pagal kurią daugiau dėmesio skiriama tvarumui. Taisyklės ir procedūros tapo paprastesnės, o valdymas pagerėjo, kai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus organizacijos prisiėmė daugiau atsakomybės už savo veiklos valdymą.

Ši sistema taikoma dviem pagrindinėms sritims:

Dažnai užduodami klausimai

Kaip taikyti Reglamentą (ES) 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo English (en) français (fr)

Oficialūs dokumentai

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

KOMISIJOS REKOMENDACIJA 2014 m. kovo 3 d.dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1419/2013 dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo