Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
    Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Közös piacszervezés

A közös piacszervezés, vagyis a halászati és akvakultúra-termékek piacának szabályozására szolgáló uniós szakpolitika a közös halászati politika egyik alappillére.

A közös piacszervezés a közvetlen ágazati szereplők gyakorlati tevékenységének támogatását szolgálja: a termelőknek segít biztosítani a természeti erőforrások fenntartható kiaknázását, és számos eszközzel támogatja termékeik hatékonyabb forgalmazását. A fogyasztók alaposabb és pontosabb tájékoztatást kapnak az EU piacán értékesített termékekről, melyekre – származási helyüktől függetlenül – egységes előírások vonatkoznak. Az erre szolgáló eszközöknek köszönhetően ma már világosabban átlátható az uniós piac működése.

A közös piacszervezés a kezdetekhez képest nagy fejlődési utat járt be, és olyan rugalmas eszközzé vált, amely biztosítja a halászati és akvakultúra-termékek piacának környezeti fenntarthatóságát és gazdasági életképességét. A rendszer öt fő területre terjed ki. Ezek a következők:

Az ágazat szervezése: Ebben a tevékenységben a termelői szervezetek játszanak kulcsszerepet. E szervezetek termelési és értékesítési tervei ültetik át a gyakorlatba az EU közös halászati politikáját.

Forgalmazási előírások: A közös forgalmazási előírások értelmében az Európai Unióban értékesített halászati termékeknek – származási helyüktől függetlenül – meg kell felelniük bizonyos egységes előírásoknak. A forgalmazási előírások összhangban állnak az állományvédelmi intézkedésekkel, egyúttal pedig gondoskodnak arról, hogy a belső piac átláthatóan működjön, és kiváló minőségű termékekkel lássa el a fogyasztókat.

A fogyasztók tájékoztatása: A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok előírják, milyen információkat kell feltüntetni a fogyasztónak vagy a vendéglátó, illetve közétkeztető egységnek értékesített halászati és akvakultúra-termékeken. Ezek az információk megteremtik annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozzon.

Versenyszabályok: A közös piacszervezés az uniós versenyszabályozás hatálya alá tartozik. Sajátosságaiból adódóan ugyanakkor a közös piacszervezés esetében előfordulnak kivételek a szabályok alkalmazása alól annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szakpolitika eredményes megvalósítását és az uniós célkitűzések teljesítését.

Piaci információ: A Bizottság a piac átlátható és hatékony működésének elősegítésére létrehozta a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontját.

pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EU: A tengeri eredetű élelmiszerek legnagyobb piacának fenntarthatósági eszközei pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Kérdések és válaszok

Mit jelent a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU rendelet alkalmazása a gyakorlatban? English (en) français (fr)

Hivatalos dokumentumok

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2013. december 17-i 1418/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről

A Bizottság 2013. december 17-i 1419/2013/EU végrehajtási rendelete a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről

A Bizottság 2013. december 17-i 1420/2013/EU végrehajtási rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását követően a 347/96/EK, az 1924/2000/EK, az 1925/2000/EK, a 2508/2000/EK, a 2509/2000/EK, a 2813/2000/EK, a 2814/2000/EK, a 150/2001/EK, a 939/2001/EK, az 1813/2001/EK, a 2065/2001/EK, a 2183/2001/EK, a 2318/2001/EK, a 2493/2001/EK, a 2306/2002/EK, a 802/2006/EK, a 2003/2006/EK, a 696/2008/EK és a 248/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 2014. március 3-i AJÁNLÁSA a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról