Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.
The EEA report on the State of Europe's Seas reaffirms our message that we still need to do more for our seas. The EU is committed to blue growth that is both environmentally and economically sustainable.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

Markkinajärjestely

EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoita hallinnoidaan nk. yhteisellä markkinajärjestelyllä, joka on yksi EU:n kalastuspolitiikan tukipilareista.

Yhteinen markkinajärjestely vahvistaa kalastus- ja vesiviljelyalan paikallisten toimijoiden roolia. Tuottajat vastaavat sen puitteissa luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Markkinajärjestely tarjoaa niille myös välineen, joka auttaa parantamaan tuotteiden markkinointia. Kuluttajat saavat enemmän ja parempaa tietoa EU:n markkinoilla myytävistä tuotteista, joita koskevat samat säännöt alkuperästä riippumatta. Tarkoitusta varten kehitettyjen välineiden ansiosta EU:n markkinoiden toiminnasta voi nyt saada entistä selkeämmän käsityksen.

Yhteisestä markkinajärjestelystä on kehittynyt joustava väline, joka varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyyden ja taloudellisen elinkelpoisuuden. EU:n markkinajärjestelyn tärkeimpiä soveltamisaloja ovat:

Alan yleinen organisointi: Tuottajaorganisaatiot ovat alan avaintoimijoita. Tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien kautta ne toteuttavat EU:n kalastuspolitiikkaa käytännössä.

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset: Yhteisissä kaupan pitämisen vaatimuksissa määritellään EU:ssa myytävien kalastustuotteiden yhdenmukaiset ominaisuudet niiden alkuperästä riippumatta. Vaatimusten soveltamisessa otetaan huomioon kalakantojen säilyttämistoimenpiteet ja ne auttavat varmistamaan avoimet sisämarkkinat, joilla tarjotaan korkealaatuisia tuotteita.

Kuluttajille tiedottaminen: Kuluttajille tiedottamista koskevissa säännöissä määritetään, mitä tietoja on annettava kalastus- ja vesiviljelytuotteita ostaville kuluttajille tai suurtalouksille. Ne auttavat kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ennen ostopäätöstä.

Kilpailusäännöt: Yhteiseen markkinajärjestelyyn sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä. Markkinajärjestelyn erityispiirteistä johtuen kilpailusääntöihin sovelletaan kuitenkin poikkeuksia, joilla taataan kalastuspolitiikan toimivuus ja EU:n tavoitteiden toteutuminen.

Markkinatietous: Euroopan komissio on perustanut Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden eurooppalaisten markkinoiden seurantakeskuksen, joka edistää markkinoiden avoimuutta ja tehokkuutta.

pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EU: Kestäviä välineitä maailman suurimmille kala- ja äyriäismarkkinoille pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Kysymyksiä ja vastauksia

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 soveltaminen English (en) français (fr)

Viralliset asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013, annettu 17. joulukuuta 2013 , asetusten (EY) N:o 347/96, (EY) N:o 1924/2000, (EY) N:o 1925/2000, (EY) N:o 2508/2000, (EY) N:o 2509/2000, (EY) N:o 2813/2000, (EY) N:o 2814/2000, (EY) N:o 150/2001, (EY) N:o 939/2001, (EY) N:o 1813/2001, (EY) N:o 2065/2001, (EY) N:o 2183/2001, (EY) N:o 2318/2001, (EY) N:o 2493/2001, (EY) N:o 2306/2002, (EY) N:o 802/2006, (EY) N:o 2003/2006, (EY) N:o 696/2008 ja (EY) N:o 248/2009 kumoamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 hyväksymisen seurauksena

Komission suositus, annettu 3. maaliskuuta 2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla