Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Lisää aiheesta
Uutiset
A new publication is online; a statistical data summary describing the fisheries and aquaculture sector in figures.
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinat

EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoita hallinnoidaan nk. yhteisellä markkinajärjestelyllä, joka on ollut yksi EU:n kalastuspolitiikan tukipilareista vuodesta 1970 lähtien.

EU:n kalastuspolitiikka kattaa kaikki vaiheet, myös kalojen kaupan pitämisen. © Lionel Flageul

EU:n markkinajärjestely perustettiin markkinoiden vakauttamiseksi ja kohtuullisen tulotason takaamiseksi tuottajille. Vuosien mittaan se on kehittynyt markkinainterventiojärjestelmästä kalastuksen ja vesiviljelyn kestävyyttä painottavaksi järjestelmäksi. Sääntöjä ja menettelyjä on yksinkertaistettu ja järjestelmän hallinto on tehostunut sen jälkeen, kun kalastus- ja vesiviljelyalan organisaatiot ovat ottaneet entistä enemmän vastuuta toimintansa hallinnoinnista.

EU:n markkinajärjestelyn tärkeimpiä soveltamisaloja ovat:

Viralliset asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 , annettu 11. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

KOMISSION SUOSITUS , annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta