Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
Sustainable fishing practices are a real challenge for the eighty or so fishing vessels in Belgium.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turg

Ühine turukorraldus, ELi poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu haldamiseks, on olnud ühise kalanduspoliitika alustala alates 1970. aastast.

ELi kalanduspoliitika hõlmab kõiki etappe, sealhulgas ka kala turustamist. © Lionel Flageul

Ühine turukorraldus loodi selleks, et stabiliseerida turge ja tagada tootjatele rahuldav sissetulek. Aastate jooksul on see on pidevalt arenenud, muutudes turusekkumise süsteemist selliseks korralduseks, mis keskendub pigem jätkusuutlikkusele. Eeskirjad ja menetlused on samuti muutunud lihtsamaks ja juhtimine on paranenud, kuna kalandus- ja vesiviljelussektori organisatsioonid on võtnud endale suurema vastutuse oma tegevuse haldamise eest.

Kaks peamist käesoleva kavaga reguleeritud valdkonda on järgmised:

Korduvad küsimused

Kuidas kohaldada määrust (EL) 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta English (en) français (fr)

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

KOMISJONI SOOVITUS , 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta