Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turg

Ühine turukorraldus, ELi poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu haldamiseks, on olnud ühise kalanduspoliitika alustala alates 1970. aastast.

ELi kalanduspoliitika hõlmab kõiki etappe, sealhulgas ka kala turustamist. © Lionel Flageul

Ühine turukorraldus loodi selleks, et stabiliseerida turge ja tagada tootjatele rahuldav sissetulek. Aastate jooksul on see on pidevalt arenenud, muutudes turusekkumise süsteemist selliseks korralduseks, mis keskendub pigem jätkusuutlikkusele. Eeskirjad ja menetlused on samuti muutunud lihtsamaks ja juhtimine on paranenud, kuna kalandus- ja vesiviljelussektori organisatsioonid on võtnud endale suurema vastutuse oma tegevuse haldamise eest.

Kaks peamist käesoleva kavaga reguleeritud valdkonda on järgmised:

Korduvad küsimused

Kuidas kohaldada määrust (EL) 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta English (en) français (fr)

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

KOMISJONI SOOVITUS , 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta