Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turg

Ühine turukorraldus, ELi poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu haldamiseks, on olnud ühise kalanduspoliitika alustala alates 1970. aastast.

ELi kalanduspoliitika hõlmab kõiki etappe, sealhulgas ka kala turustamist. © Lionel Flageul

Ühine turukorraldus loodi selleks, et stabiliseerida turge ja tagada tootjatele rahuldav sissetulek. Aastate jooksul on see on pidevalt arenenud, muutudes turusekkumise süsteemist selliseks korralduseks, mis keskendub pigem jätkusuutlikkusele. Eeskirjad ja menetlused on samuti muutunud lihtsamaks ja juhtimine on paranenud, kuna kalandus- ja vesiviljelussektori organisatsioonid on võtnud endale suurema vastutuse oma tegevuse haldamise eest.

Kaks peamist käesoleva kavaga reguleeritud valdkonda on järgmised:

Korduvad küsimused

Kuidas kohaldada määrust (EL) 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta English (en) français (fr)

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

KOMISJONI SOOVITUS , 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta