Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Læs også
Nyheder
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter

Den fælles markedsordning - EU's politik for forvaltning af fiskevarer og akvakulturprodukter - har været et bærende element i den fælles fiskeripolitik siden 1970.

The EU fisheries policy covers all steps including the marketing of fish. © Lionel Flageul

Den fælles markedsordning blev etableret for at stabilisere markederne og sikre producenterne en rimelig indkomst. Hen over årene har den bevæget sig fra at være et system baseret på markedsintervention til nu at fokusere mere på bæredygtighed. Regler og procedurer er desuden blevet lettere, og forvaltningen blevet bedre, efter organisationerne inden for fiskeri og akvakultur har taget mere ansvar på sig og i større grad forvalter deres egne aktiviteter.

De to hovedområder, der er omfattet af ordningen, er:

Officielle dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

KOMMISSIONENS HENSTILLING af 3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter