Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Trh s produkty rybolovu a akvakultury

Společné organizace trhu je název pro politiku EU zaměřenou na řízení trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Je důležitou součástí společné rybářské politiky již od roku 1970.

Rybářská politika EU se zabývá všemi činnostmi prováděnými v odvětví, tzn. také uváděním produktů rybolovu na trh. © Lionel Flageul

Společná organizace trhů byla zřízena s cílem stabilizovat trh a zajistit producentům přiměřené příjmy. Za dobu své existence se ze systému tržních intervencí vyvinula v nástroj fungující ve prospěch udržitelnosti celého odvětví. Pravidla a postupy se zjednodušily a zlepšila se rovněž správa, protože organizace v odvětví rybolovu a akvakultury převzaly větší díl odpovědnosti za řízení své činnosti.

2 hlavními oblastmi, kterým se tato politika věnuje, jsou:

Časté otázky

Jak uplatňovat nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (CMO) English (en) français (fr)

Úřední dokumenty

Nařízení (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury