Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva

Ribolov na odprtem morju pogosto urejajo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, denimo Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so mednarodne organizacije, katerih članice so države z ribolovnimi interesi na nekem območju. Nekatere upravljajo vse staleže rib na določenem območju, druge pa lovijo izrazito selivske vrste, zlasti tuna, na širšem geografskem območju.

Članstvo v organizaciji je odprto za države v regiji (obalne države) in države z interesi v določenem ribištvu. Nekatere regionalne organizacije imajo izključno svetovalno vlogo, večina pa je pristojna za upravljanje ribištva, določanje omejitev ulova in ribolovnega napora, tehnične ukrepe in nadzor. EU, ki jo zastopa Evropska komisija, sodeluje v šestih organizacijah za ulov tuna in 11 drugih organizacijah.

Regionalne organizacije, ki upravljajo izrazito selivske vrste, zlasti tuna

Regionalne organizacije, ki upravljajo izrazito selivske vrste, zlasti tuna:

Regionalne organizacije, ki upravljajo ribje staleže glede na geografsko območje

Regionalne organizacije, ki upravljajo ribje staleže glede na geografsko območje:


EU tudi sodeluje v dveh, izključno svetovalnih, regionalnih organizacijah:

Uradni dokumenti

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613