Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva

Ribolov na odprtem morju pogosto urejajo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, denimo Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so mednarodne organizacije, katerih članice so države z ribolovnimi interesi na nekem območju. Nekatere upravljajo vse staleže rib na določenem območju, druge pa lovijo izrazito selivske vrste, zlasti tuna, na širšem geografskem območju.

Članstvo v organizaciji je odprto za države v regiji (obalne države) in države z interesi v določenem ribištvu. Nekatere regionalne organizacije imajo izključno svetovalno vlogo, večina pa je pristojna za upravljanje ribištva, določanje omejitev ulova in ribolovnega napora, tehnične ukrepe in nadzor. EU, ki jo zastopa Evropska komisija, sodeluje v šestih organizacijah za ulov tuna in 11 drugih organizacijah.

Regionalne organizacije, ki upravljajo izrazito selivske vrste, zlasti tuna:

Regionalne organizacije, ki upravljajo ribje staleže glede na geografsko območje:


EU tudi sodeluje v dveh, izključno svetovalnih, regionalnih organizacijah:

Uradni dokumenti

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613