Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Połowy na pełnym morzu są często regulowane przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Na zdjęciu Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. © CFCA

RFMO to organizacje międzynarodowe utworzone przez kraje, które prowadzą połowy na danym obszarze. Niektóre z nich zarządzają wszystkimi stadami ryb występującymi na konkretnym obszarze, natomiast inne koncentrują się na gatunkach daleko migrujących, które przemieszczają się na znaczne odległości, zwłaszcza na tuńczyku.

Organizacje są otwarte zarówno dla państw w regionie („państw nadbrzeżnych”) oraz państw, które chcą prowadzić połowy na tych łowiskach. O ile niektóre RFMO pełnią funkcje czysto doradcze, większość z nich posiada uprawnienia w zakresie zarządzania i może ustanawiać ograniczenia połowowe i ograniczenia nakładu połowowego, środki techniczne oraz obowiązki dotyczące kontroli. UE, którą reprezentuje Komisja, odgrywa czynną rolę w sześciu organizacjach zajmujących się połowami tuńczyka i 11 organizacjach zajmujących się połowami innych gatunków.

RFMO zarządzające gatunkami daleko migrującymi, a zwłaszcza tuńczykiem

RFMO zarządzające gatunkami daleko migrującymi, a zwłaszcza tuńczykiem:

RFMO zarządzające stadami ryb w podziale na obszary geograficzne

RFMO zarządzające stadami ryb w podziale na obszary geograficzne:


UE jest również członkiem dwóch RFMO, które mają czysto doradczy status:

Dokumenty oficjalne

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613