Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The 32nd North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) Annual Meeting, held in Happy Valley Goose Bay, Canada (2-5 June 2015), led to the adoption of new regulatory measures for salmon fisheries in Faroese waters and at West Greenland.
Today, after a third round of negotiations, the European Union and the Republic of Liberia concluded a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol of a 5-year duration setting out the fishing opportunities for EU vessels, the financial compensation to be paid by EU and the modalities of support to be offered to the fishing sector of Liberia.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Połowy na pełnym morzu są często regulowane przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa. Na zdjęciu Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. © CFCA

RFMO to organizacje międzynarodowe utworzone przez kraje, które prowadzą połowy na danym obszarze. Niektóre z nich zarządzają wszystkimi stadami ryb występującymi na konkretnym obszarze, natomiast inne koncentrują się na gatunkach daleko migrujących, które przemieszczają się na znaczne odległości, zwłaszcza na tuńczyku.

Organizacje są otwarte zarówno dla państw w regionie („państw nadbrzeżnych”) oraz państw, które chcą prowadzić połowy na tych łowiskach. O ile niektóre RFMO pełnią funkcje czysto doradcze, większość z nich posiada uprawnienia w zakresie zarządzania i może ustanawiać ograniczenia połowowe i ograniczenia nakładu połowowego, środki techniczne oraz obowiązki dotyczące kontroli. UE, którą reprezentuje Komisja, odgrywa czynną rolę w sześciu organizacjach zajmujących się połowami tuńczyka i 11 organizacjach zajmujących się połowami innych gatunków.

RFMO zarządzające gatunkami daleko migrującymi, a zwłaszcza tuńczykiem:

RFMO zarządzające stadami ryb w podziale na obszary geograficzne:


UE jest również członkiem dwóch RFMO, które mają czysto doradczy status:

Dokumenty oficjalne

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613