Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The 32nd North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) Annual Meeting, held in Happy Valley Goose Bay, Canada (2-5 June 2015), led to the adoption of new regulatory measures for salmon fisheries in Faroese waters and at West Greenland.
Today, after a third round of negotiations, the European Union and the Republic of Liberia concluded a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol of a 5-year duration setting out the fishing opportunities for EU vessels, the financial compensation to be paid by EU and the modalities of support to be offered to the fishing sector of Liberia.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt sääntelevät usein aavalla merellä harjoitettavaa kalastusta. Näin myös Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö. © CFCA

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat sellaisten maiden muodostamia kansainvälisiä järjestöjä, joilla on asianomaisella alueella kalastusintressejä. Jotkut niistä hallinnoivat kaikkia tietyllä alueella esiintyviä kalakantoja, kun taas toiset keskittyvät yksittäisiin laajoilla maantieteellisillä alueilla esiintyviin laajasti vaeltaviin lajeihin, erityisesti tonnikalaan.

Järjestöjen jäseneksi voivat liittyä sekä kyseisellä alueella sijaitsevat maat ("rannikkovaltiot") että kyseisestä kalastuksesta kiinnostuneet maat. Vaikka joillakin alueellisilla kalastuksenhoitojärjestöillä on pelkästään neuvoa-antava tehtävä, useimmilla on valtuudet vahvistaa saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia, teknisiä toimenpiteitä ja valvontavaatimuksia. EU, jota edustaa komissio, osallistuu aktiivisesti kuuden tonnikalajärjestön ja 11 muun kuin tonnikalajärjestön toimintaan.

Seuraavat alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hallinnoivat laajasti vaeltavia lajeja, lähinnä tonnikalaa:

Seuraavat alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hallinnoivat kalakantoja maantieteellisen alueen mukaan:


EU osallistuu myös seuraavien kahden, pelkästään neuvoa-antavan alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimintaan:

Viralliset asiakirjat

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613