Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Regionale fiskeriorganisationer

Fiskeriet på åbent hav er ofte reguleret af regionale fiskeriorganisationer. Her er det Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav. © CFCA

Regionale fiskeriorganisationer er internationale organisationer af lande med interesse i fiskeriet i det pågældende område. Nogle af dem forvalter fiskeriet af alle arter i et bestemt område, mens andre fokuserer på visse stærkt vandrende arter såsom tun, der bevæger sig over enorme geografiske områder.

Organisationerne er åbne for både lande i regionen ("kyststaterne") og andre lande med interesse i det pågældende fiskeri. Nogle af organisationerne har udelukkende en rådgivende funktion. Men de fleste har ret til at fastsætte begrænsninger for fangst og fiskeriindsats, tekniske foranstaltninger og tilsynskrav. EU, der repræsenteres af Kommissionen, er med i seks tunorganisationer og 11 organisationer for andre fiskearter.

Regionale fiskeriorganisationer for tun og andre stærkt vandrende arter:

Regionale fiskeriorganisationer for bestemte geografiske områder:


EU deltager også i to regionale fiskeriorganisationer, der udelukkende har en rådgivende funktion:

Officielle dokumenter

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613