Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
La République du Sénégal et l'Union européenne ont conclu en avril 2014 un accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Cet accord vise à promouvoir une pêche durable dans les eaux sénégalaise, notamment par la promotion d'une lutte efficace contre les activités de pêche illégale, considérée comme prioritaire.

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР)

Риболовът в открито море често е регламентиран от регионални организации за управление на рибарството. Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан. © CFCA

Регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) са международни организации, създадени от държавите, имащи интереси в сферата на рибарството в даден регион. Някои от тях управляват всички рибни запаси в дадена област, докато други насочват вниманието си към далекомигриращи видове, по-специално риба тон, в обширни географски области.

Организациите са отворени както за държави в региона („крайбрежни държави“), така и за държави с интереси към риболова там. Въпреки че статутът на някои регионални организации за управление на рибарството е чисто консултативен, повечето от тях имат управленски правомощия да определят ограничения за улова и риболовното усилие, технически мерки, както и задължения за упражняване на контрол. ЕС, представян от Комисията, играе активна роля в шест организации за риба тон и в 11 организации за други видове риба.

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват далекомигриращи видове, предимно риба тон

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват далекомигриращи видове, предимно риба тон:

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват рибни запаси по географски области

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват рибни запаси по географски области:


ЕС участва и в две регионални организации за управление на рибарството с изцяло консултативен характер:

Официални документи

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613