Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
EU vessels fishing shrimps and small pelagics in Mauritanian waters in the framework of the EU-Mauritania Fisheries Protocol will be able to continue to do so until 15 December 2014. This is part of the compromise which EU negotiators found last night in Nouakchott after the Mauritanian authorities had upheld the position that all EU vessels would have to leave Mauritanian waters as of 1 August 2014.
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Multilaterala avtal

Havsrätt och internationella avtal

De regler som gäller för öppet hav bygger på FN:s havsrättskonvention från 1994. Där åtog sig alla parter att främja ett hållbart fiske.

Efter havsrättskonventionen har det tillkommit flera avtal som ska få till stånd ett hållbart fiske på öppet hav. Ett exempel är avtalet om bevarande och förvaltning av gemensamma och långvandrande fiskbestånd (1995).

FN har också stor betydelse för att motverka destruktiva fiskemetoder som skadar undervattensberg, kallvattenkoraller och andra känsliga livsmiljöer.

I FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har man antagit följande avtal:

År 2007 antog FN:s generalförsamling resolution 61/105 om hållbart fiske.

EU har också ingått andra internationella avtal och konventioner som påverkar fisket. Ett exempel är slutsatserna från toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Där enades länderna om att minska fisket till en nivå som ger den högsta avkastningen på lång sikt (maximal hållbar avkastning) och att införa en ekosystembaserad förvaltning av fisket. EU har också skrivit under konventionen om biologisk mångfald och konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda växter och djur (Cites).

Läs mer: