Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Multilaterala avtal

Havsrätt och internationella avtal

De regler som gäller för öppet hav bygger på FN:s havsrättskonvention från 1994. Där åtog sig alla parter att främja ett hållbart fiske.

Efter havsrättskonventionen har det tillkommit flera avtal som ska få till stånd ett hållbart fiske på öppet hav. Ett exempel är avtalet om bevarande och förvaltning av gemensamma och långvandrande fiskbestånd (1995).

FN har också stor betydelse för att motverka destruktiva fiskemetoder som skadar undervattensberg, kallvattenkoraller och andra känsliga livsmiljöer.

I FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har man antagit följande avtal:

År 2007 antog FN:s generalförsamling resolution 61/105 om hållbart fiske.

EU har också ingått andra internationella avtal och konventioner som påverkar fisket. Ett exempel är slutsatserna från toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Där enades länderna om att minska fisket till en nivå som ger den högsta avkastningen på lång sikt (maximal hållbar avkastning) och att införa en ekosystembaserad förvaltning av fisket. EU har också skrivit under konventionen om biologisk mångfald och konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda växter och djur (Cites).

Läs mer: