Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Daudzpusēji līgumi

Jūras tiesības un starptautiskās zvejas tiesības

Tāljūrā piemērojamās tiesības ir noteiktas ANO ūras tiesību konvencijā (UNCLOS), kas stājās spēkā 1994. gadā. Viens no svarīgākajiem šīs konvencijas panākumiem bija tas, ka visas parakstītājas valstis apņēmās veicināt zvejas ilgtspēju.

Pēc šīs konvencijas pieņemšanas tika noslēgti arīdzan vairāki nolīgumi, kuros regulēti konkrēti jautājumi par to, kā panākt zvejas ilgtspēju tāljūrā. Viens no tiem ir 1995. gadā noslēgtais nolīgums par transzonāliem zivju krājumiem un tālu migrējošiem zivju krājumiem.

Būtisks elements ANO izveidotajā sistēmā ir cīņa pret kaitīgām zvejas metodēm, kas apdraud dzīvotņu, īpaši zemūdens klinšu un aukstūdens koraļļu vides līdzsvaru.

Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā ir noslēgti šādi nolīgumi:

2007. gadā ANO Ģenerālā Asambleja pieņēma rezolūciju 61/105 par ilgtspējīgu zveju.

ES ir noslēgusi arī citus starptautiskus nolīgumums un parakstījusi citas konvencijas, kas skar zvejniecības jautājumus. To vidū ir, piemēram, 2002. gada Pasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību paustā apņemšanās līdz 2015. gadam samazināt nozveju līdz tādam līmenim, kas rada visaugstāko ienesīgumu ilgtermiņa perspektīvā (maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu) un zivsaimniecības pārvaldībā lietot ekosistēmu pieeju. ES ir parakstījusi arī Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

Lasiet vēl