Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Monenväliset sopimukset

Merioikeus ja kansainvälinen kalastuslainsäädäntö

Aavaan mereen sovellettava lainsäädäntö perustuu YK:n merioikeusyleissopimukseen (UNCLOS), joka tuli voimaan vuonna 1994. Tärkeä osa UNCLOS-sopimusta oli kaikkien allekirjoittajamaiden sitoutuminen kestävän kalastuksen edistämiseen.

UNCLOS-sopimuksen jälkeen on erinäisin sopimuksin pyritty löytämään keinoja kestävän kalastuksen aikaansaamiseksi aavalla merellä. Yksi niistä on hajallaan olevia ja laajalti vaeltavia kalakantoja koskeva sopimus (1995).

YK:n järjestelmällä on keskeinen rooli myös torjuttaessa vahingollisia kalastuskäytäntöjä, jotka vahingoittavat herkkiä elinympäristöjä, erityisesti merenalaisia vuoria ja kylmän veden koralleja.

Seuraavat sopimukset on tehty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) alaisuudessa:

YK:n yleiskokous antoi vuonna 2007 päätöslauselman 61/105 kestävästä kalastuksesta.

EU on liittynyt myös muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin, jotka vaikuttavat kalastukseen. Yksi niistä on kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 annettu sitoumus vähentää kalastus vuoteen 2015 mennessä tasolle, jolla kannasta saadaan pitkällä aikavälillä korkein mahdollinen tuotto (kestävä enimmäistuotto) ja käyttää kalastuksenhoidossa ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa. EU on osapuolena biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES).

Lisää aiheesta