Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.
The European Commission welcomes the decisions during the 37th annual meeting of NAFO (North Atlantic Fisheries Organisation, 21-25 September 2015, Halifax, Canada), which contain a strong commitment of its Contracting Parties to protect vulnerable marine ecosystems, by adopting Total Allowable Catches (TACs) for a number of stocks taking due account of scientific advice and by taking further measures to improve the protection of vulnerable marine ecosystems.

Monenväliset sopimukset

Merioikeus ja kansainvälinen kalastuslainsäädäntö

Aavaan mereen sovellettava lainsäädäntö perustuu YK:n merioikeusyleissopimukseen (UNCLOS), joka tuli voimaan vuonna 1994. Tärkeä osa UNCLOS-sopimusta oli kaikkien allekirjoittajamaiden sitoutuminen kestävän kalastuksen edistämiseen.

UNCLOS-sopimuksen jälkeen on erinäisin sopimuksin pyritty löytämään keinoja kestävän kalastuksen aikaansaamiseksi aavalla merellä. Yksi niistä on hajallaan olevia ja laajalti vaeltavia kalakantoja koskeva sopimus (1995).

YK:n järjestelmällä on keskeinen rooli myös torjuttaessa vahingollisia kalastuskäytäntöjä, jotka vahingoittavat herkkiä elinympäristöjä, erityisesti merenalaisia vuoria ja kylmän veden koralleja.

Seuraavat sopimukset on tehty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) alaisuudessa:

YK:n yleiskokous antoi vuonna 2007 päätöslauselman 61/105 kestävästä kalastuksesta.

EU on liittynyt myös muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin, jotka vaikuttavat kalastukseen. Yksi niistä on kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 annettu sitoumus vähentää kalastus vuoteen 2015 mennessä tasolle, jolla kannasta saadaan pitkällä aikavälillä korkein mahdollinen tuotto (kestävä enimmäistuotto) ja käyttää kalastuksenhoidossa ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa. EU on osapuolena biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES).

Lisää aiheesta