Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.
The EU and Greenland have reached an agreement today on a new Protocol to implement the EU-Greenland Sustainable Fisheries Partnership Agreement, which will enter into force on 1 January 2016 for a period of 5 years.

Monenväliset sopimukset

Merioikeus ja kansainvälinen kalastuslainsäädäntö

Aavaan mereen sovellettava lainsäädäntö perustuu YK:n merioikeusyleissopimukseen (UNCLOS), joka tuli voimaan vuonna 1994. Tärkeä osa UNCLOS-sopimusta oli kaikkien allekirjoittajamaiden sitoutuminen kestävän kalastuksen edistämiseen.

UNCLOS-sopimuksen jälkeen on erinäisin sopimuksin pyritty löytämään keinoja kestävän kalastuksen aikaansaamiseksi aavalla merellä. Yksi niistä on hajallaan olevia ja laajalti vaeltavia kalakantoja koskeva sopimus (1995).

YK:n järjestelmällä on keskeinen rooli myös torjuttaessa vahingollisia kalastuskäytäntöjä, jotka vahingoittavat herkkiä elinympäristöjä, erityisesti merenalaisia vuoria ja kylmän veden koralleja.

Seuraavat sopimukset on tehty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) alaisuudessa:

YK:n yleiskokous antoi vuonna 2007 päätöslauselman 61/105 kestävästä kalastuksesta.

EU on liittynyt myös muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin, jotka vaikuttavat kalastukseen. Yksi niistä on kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 annettu sitoumus vähentää kalastus vuoteen 2015 mennessä tasolle, jolla kannasta saadaan pitkällä aikavälillä korkein mahdollinen tuotto (kestävä enimmäistuotto) ja käyttää kalastuksenhoidossa ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa. EU on osapuolena biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES).

Lisää aiheesta