Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Mitmepoolsed kokkulepped

Rahvusvaheline kalandus- ja mereõigus

Avamerel kohaldatakse ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNLOS), mis jõustus 1994. aastal. Selle oluliseks elemendiks on kõigi konventsiooni allkirjastanud osapoolte kohustus edendada jätkusuutlikku kalapüüki.

Pärast konventsiooni vastuvõtmist on koostatud mitmeid kokkuleppeid eesmärgiga määrata täpselt kindlaks, milline peab jätkusuutlik kalapüük avamerel olema. Üks neist on kokkulepe piirialade kalavarude ja pika rändega liikide kohta (1995).

ÜRO süsteem on ka väga oluline võitluses kalavarusid hävitavate püügimoodustega, mis kahjustavad haavatavaid elupaiku, eelkõige veealuseid kõrgendikke ja külmaveekoralle.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni raames on vastu võetud järgmised kokkulepped:

2007. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu jätkusuutlikku kalandust käsitleva resolutsiooni 61/105.

EL on ka muude kalandust käsitlevate rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonde osapooleks. Nende hulgas on 2002. aastal säästva arengu tippkohtumisel võetud kohustus vähendada 2015. aastaks kalapüüki tasemele, mis annab pikas perspektiivis parima saagi (maksimaalne jätkusuutlik saagikus), ning kasutada kalanduse halduses ökosüsteemipõhist lähenemist. EL on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ning ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osapool.

Täiendavaks lugemiseks: