Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Fisheries were high on the agenda of European Parliament's plenary session on 12 April in Strasbourg, with three Parliament reports on the table.
In Brussels today Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella will be presenting to the agriculture and fisheries sections of the Council of the European Union a Commission's proposal on the sustainable management of external fishing fleets. The presentation will be followed by an exchange of views with the Ministers.

Multilaterale aftaler

Havret og international fiskerilovgivning

Den lovgivning, der gælder for det åbne hav, er baseret på FN's havretskonvention (UNCLOS), som trådte i kraft i 1994. Et vigtigt element i UNCLOS var, at alle signatarstaterne forpligtede sig til at fremme bæredygtigt fiskeri.

Siden vedtagelsen af UNCLOS er der udarbejdet en række aftaler, som specifikt handler om, hvordan man når frem til bæredygtigt fiskeri på det åbne hav. En af dem er aftalen om fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (1995).

FN spiller også en vigtig rolle i bekæmpelsen af destruktive fangstmetoder, som er til skade for sårbare levesteder, især undersøiske bjerge og dybhavskoraller.

Der er vedtaget følgende aftaler under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO):

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling resolution 61/105 om bæredygtigt fiskeri.

EU har også undertegnet andre internationale aftaler og konventioner, som har betydning for fiskeriet. En af dem er det tilsagn, der blev afgivet på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 om at begrænse fiskeriet til det niveau, der giver det højeste udbytte på lang sigt (det maksimale bæredygtige udbytte), inden 2015 og at bruge en økosystemtilgang i fiskeriforvaltningen. EU har også tilsluttet sig konventionen om biologisk mangfoldighed og konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES).

Hvis du vil vide mere: