Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
Deadline for applications is 28 February 2015.

Multilaterale aftaler

Havret og international fiskerilovgivning

Den lovgivning, der gælder for det åbne hav, er baseret på FN's havretskonvention (UNCLOS), som trådte i kraft i 1994. Et vigtigt element i UNCLOS var, at alle signatarstaterne forpligtede sig til at fremme bæredygtigt fiskeri.

Siden vedtagelsen af UNCLOS er der udarbejdet en række aftaler, som specifikt handler om, hvordan man når frem til bæredygtigt fiskeri på det åbne hav. En af dem er aftalen om fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (1995).

FN spiller også en vigtig rolle i bekæmpelsen af destruktive fangstmetoder, som er til skade for sårbare levesteder, især undersøiske bjerge og dybhavskoraller.

Der er vedtaget følgende aftaler under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO):

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling resolution 61/105 om bæredygtigt fiskeri.

EU har også undertegnet andre internationale aftaler og konventioner, som har betydning for fiskeriet. En af dem er det tilsagn, der blev afgivet på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 om at begrænse fiskeriet til det niveau, der giver det højeste udbytte på lang sigt (det maksimale bæredygtige udbytte), inden 2015 og at bruge en økosystemtilgang i fiskeriforvaltningen. EU har også tilsluttet sig konventionen om biologisk mangfoldighed og konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES).

Hvis du vil vide mere: