Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The annual meeting (Malta 10-17 November 2015) of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas adopted a number of important proposals suggested by the EU toward more sustainable tuna fisheries. See a special infographic on EU and ICCAT.
On 16th November, a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement (FPA) between EU and Mauritania has been signed.

Multilaterale aftaler

Havret og international fiskerilovgivning

Den lovgivning, der gælder for det åbne hav, er baseret på FN's havretskonvention (UNCLOS), som trådte i kraft i 1994. Et vigtigt element i UNCLOS var, at alle signatarstaterne forpligtede sig til at fremme bæredygtigt fiskeri.

Siden vedtagelsen af UNCLOS er der udarbejdet en række aftaler, som specifikt handler om, hvordan man når frem til bæredygtigt fiskeri på det åbne hav. En af dem er aftalen om fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (1995).

FN spiller også en vigtig rolle i bekæmpelsen af destruktive fangstmetoder, som er til skade for sårbare levesteder, især undersøiske bjerge og dybhavskoraller.

Der er vedtaget følgende aftaler under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO):

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling resolution 61/105 om bæredygtigt fiskeri.

EU har også undertegnet andre internationale aftaler og konventioner, som har betydning for fiskeriet. En af dem er det tilsagn, der blev afgivet på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 om at begrænse fiskeriet til det niveau, der giver det højeste udbytte på lang sigt (det maksimale bæredygtige udbytte), inden 2015 og at bruge en økosystemtilgang i fiskeriforvaltningen. EU har også tilsluttet sig konventionen om biologisk mangfoldighed og konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES).

Hvis du vil vide mere: