Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Fiske utanför EU

Mer än en fjärdedel av den fisk som EU:s fiskefartyg tar upp fångas i själva verket utanför EU:s vatten. Runt 8 procent av EU:s fångster 2004–2006 togs upp enligt fiskeavtal med länder utanför EU. Ytterligare 20 procent fångades på öppet hav, främst i områden som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer.

EU är en viktig fiskeproducent och världens största inre marknad för fiskeriprodukter. EU främjar också bättre förvaltning genom sitt arbete i olika internationella organisationer. Det handlar om att ta fram och genomföra förvaltningsplaner för fisket och – mer allmänt – havsrätten. EU samarbetar med partner från hela världen i bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och OECD.

Handel med fiskeriprodukter

EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter.

Vart tredje år fastställer EU autonoma tullkvoter för vissa fiskarter och fiskeriprodukter. En autonom tullkvot innebär att en viss mängd av en produkt får importeras till EU med lägre tull – i regel noll, fyra eller sex procent. Kvoterna ska bidra till att säkra råvarutillgången för förädlingsbranschen, om EU-utbudet inte kan möta efterfrågan.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Officiellt material

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008