Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) has, at the initiative of the EU, adopted a breakthrough retention ban on mantas. The ban was agreed at the IATTC annual meeting in Guayaquil, Ecuador, from 29 June to 3 July. IATTC members also agreed to establish a marking scheme for fish aggregating devices (FADs), and to strengthen current measures against illegal fishing.
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.

Fiske utanför EU

Mer än en fjärdedel av den fisk som EU:s fiskefartyg tar upp fångas i själva verket utanför EU:s vatten. Runt 8 procent av EU:s fångster 2004–2006 togs upp enligt fiskeavtal med länder utanför EU. Ytterligare 20 procent fångades på öppet hav, främst i områden som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer.

EU är en viktig fiskeproducent och världens största inre marknad för fiskeriprodukter. EU främjar också bättre förvaltning genom sitt arbete i olika internationella organisationer. Det handlar om att ta fram och genomföra förvaltningsplaner för fisket och – mer allmänt – havsrätten. EU samarbetar med partner från hela världen i bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och OECD.

Handel med fiskeriprodukter

EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter.

Vart tredje år fastställer EU autonoma tullkvoter för vissa fiskarter och fiskeriprodukter. En autonom tullkvot innebär att en viss mängd av en produkt får importeras till EU med lägre tull – i regel noll, fyra eller sex procent. Kvoterna ska bidra till att säkra råvarutillgången för förädlingsbranschen, om EU-utbudet inte kan möta efterfrågan.