Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Fisheries were high on the agenda of European Parliament's plenary session on 12 April in Strasbourg, with three Parliament reports on the table.

Fiske utanför EU

Mer än en fjärdedel av den fisk som EU:s fiskefartyg tar upp fångas i själva verket utanför EU:s vatten. Runt 8 procent av EU:s fångster 2004–2006 togs upp enligt fiskeavtal med länder utanför EU. Ytterligare 20 procent fångades på öppet hav, främst i områden som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer.

EU är en viktig fiskeproducent och världens största inre marknad för fiskeriprodukter. EU främjar också bättre förvaltning genom sitt arbete i olika internationella organisationer. Det handlar om att ta fram och genomföra förvaltningsplaner för fisket och – mer allmänt – havsrätten. EU samarbetar med partner från hela världen i bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och OECD.

Handel med fiskeriprodukter

EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter.

Vart tredje år fastställer EU autonoma tullkvoter för vissa fiskarter och fiskeriprodukter. En autonom tullkvot innebär att en viss mängd av en produkt får importeras till EU med lägre tull – i regel noll, fyra eller sex procent. Kvoterna ska bidra till att säkra råvarutillgången för förädlingsbranschen, om EU-utbudet inte kan möta efterfrågan.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Officiellt material

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008