Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Fiske utanför EU

Mer än en fjärdedel av den fisk som EU:s fiskefartyg tar upp fångas i själva verket utanför EU:s vatten. Runt 8 procent av EU:s fångster 2004–2006 togs upp enligt fiskeavtal med länder utanför EU. Ytterligare 20 procent fångades på öppet hav, främst i områden som förvaltas av regionala fiskeriorganisationer.

EU är en viktig fiskeproducent och världens största inre marknad för fiskeriprodukter. EU främjar också bättre förvaltning genom sitt arbete i olika internationella organisationer. Det handlar om att ta fram och genomföra förvaltningsplaner för fisket och – mer allmänt – havsrätten. EU samarbetar med partner från hela världen i bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och OECD.

Handel med fiskeriprodukter

EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter.

Vart tredje år fastställer EU autonoma tullkvoter för vissa fiskarter och fiskeriprodukter. En autonom tullkvot innebär att en viss mängd av en produkt får importeras till EU med lägre tull – i regel noll, fyra eller sex procent. Kvoterna ska bidra till att säkra råvarutillgången för förädlingsbranschen, om EU-utbudet inte kan möta efterfrågan.