Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Ribolov zunaj EU

Evropska ribiška plovila ulovijo več kot četrtino vsega ulova zunaj voda EU. Približno 8 % vsega ulova EU (2004–2006) je v skladu s sporazumi o ribolovu z državami zunaj EU, nadaljnjih 20 % ulova je na odprtih morjih, zlasti na območjih, ki so v pristojnosti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

EU je pomembna ribolovna sila in največji enotni svetovni trg za proizvode iz ribištva. S sodelovanjem v številnih mednarodnih organizacijah spodbuja boljše upravljanje, saj razvija in izvaja politiko upravljanja ribištva in pomorsko pravo. Tesno sodeluje s partnerji po vsem svetu v okviru Združenih narodov, vključno z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugimi organi, denimo Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Trgovina z ribiškimi proizvodi

Evropska unija je največji enotni svetovni trg za ribiške proizvode in je neto uvoznica rib in ribiških proizvodov.

EU vsaka tri leta določi avtonomne tarifne kvote za nekatere ribe in ribiške proizvode. Avtonomne tarifne kvote omogočajo uvoz določene količine proizvodov v EU po znižani tarifni stopnji – običajno 0 %, 4 % ali 6 %. S kvotami lahko EU ob nezadostni ponudbi poveča oskrbo z osnovnimi surovinami, od katerih je odvisna predelovalna industrija EU.