Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
Closing date: 15 July 2016

Ribolov zunaj EU

Evropska ribiška plovila ulovijo več kot četrtino vsega ulova zunaj voda EU. Približno 8 % vsega ulova EU (2004–2006) je v skladu s sporazumi o ribolovu z državami zunaj EU, nadaljnjih 20 % ulova je na odprtih morjih, zlasti na območjih, ki so v pristojnosti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

EU je pomembna ribolovna sila in največji enotni svetovni trg za proizvode iz ribištva. S sodelovanjem v številnih mednarodnih organizacijah spodbuja boljše upravljanje, saj razvija in izvaja politiko upravljanja ribištva in pomorsko pravo. Tesno sodeluje s partnerji po vsem svetu v okviru Združenih narodov, vključno z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugimi organi, denimo Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Trgovina z ribiškimi proizvodi

Evropska unija je največji enotni svetovni trg za ribiške proizvode in je neto uvoznica rib in ribiških proizvodov.

EU vsaka tri leta določi avtonomne tarifne kvote za nekatere ribe in ribiške proizvode. Avtonomne tarifne kvote omogočajo uvoz določene količine proizvodov v EU po znižani tarifni stopnji – običajno 0 %, 4 % ali 6 %. S kvotami lahko EU ob nezadostni ponudbi poveča oskrbo z osnovnimi surovinami, od katerih je odvisna predelovalna industrija EU.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Uradni dokumenti

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008