Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Rybolov za hranicami EÚ

Viac ako štvrtina rýb ulovených európskymi rybárskymi loďami pochádza z medzinárodných vôd, ktoré sa nachádzajú mimo územia EÚ. Približne 8 % úlovkov EÚ (za roky 2004 až 2006) bolo ulovených v súlade s rybárskymi dohodami s nečlenskými štátmi a ďalších 20 % bolo ulovených na šírom mori, najmä v regiónoch, ktoré sú v správe regionálnych organizácií na riadenie rybárstva.

EÚ ako najväčšia rybárska mocnosť a najväčší jednotný trh s rybárskymi výrobkami na svete takisto zohráva významnú úlohu pri podpore lepšieho riadenia rybárstva prostredníctvom niekoľkých medzinárodných organizácií. Súčasťou tohto úsilia je tvorba a uplatňovanie politiky riadenia rybárstva a takisto morského práva. EÚ úzko spolupracuje so svojimi partnermi z celého sveta prostredníctvom štruktúry OSN, ktorá zahŕňa Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj ďalšie orgány, napr. Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Obchod s rybárskymi výrobkami

EÚ je najväčší svetovým trhom pre produkty rybárskeho priemyslu a čistým dovozcom rýb a rybárskych výrobkov.

Každé tri roky EÚ stanovuje autonómne colné kvóty (ATQ) pre určité ryby a rybárske výrobky. Autonómne colné kvóty povoľujú dovoz určitého množstva výrobkov do EÚ za zníženú colnú sadzbu – obvykle 0,4 alebo 6 %. Kvóty pomáhajú zvýšiť dodávku surovín, ktoré sú nevyhnutné pre spracovateľský priemysel EÚ v časoch, keď vlastná ponuka EÚ nie je schopná pokryť dopyt.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Úradné dokumenty

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008