Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Rybolov za hranicami EÚ

Viac ako štvrtina rýb ulovených európskymi rybárskymi loďami pochádza z medzinárodných vôd, ktoré sa nachádzajú mimo územia EÚ. Približne 8 % úlovkov EÚ (za roky 2004 až 2006) bolo ulovených v súlade s rybárskymi dohodami s nečlenskými štátmi a ďalších 20 % bolo ulovených na šírom mori, najmä v regiónoch, ktoré sú v správe regionálnych organizácií na riadenie rybárstva.

EÚ ako najväčšia rybárska mocnosť a najväčší jednotný trh s rybárskymi výrobkami na svete takisto zohráva významnú úlohu pri podpore lepšieho riadenia rybárstva prostredníctvom niekoľkých medzinárodných organizácií. Súčasťou tohto úsilia je tvorba a uplatňovanie politiky riadenia rybárstva a takisto morského práva. EÚ úzko spolupracuje so svojimi partnermi z celého sveta prostredníctvom štruktúry OSN, ktorá zahŕňa Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj ďalšie orgány, napr. Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Obchod s rybárskymi výrobkami

EÚ je najväčší svetovým trhom pre produkty rybárskeho priemyslu a čistým dovozcom rýb a rybárskych výrobkov.

Každé tri roky EÚ stanovuje autonómne colné kvóty (ATQ) pre určité ryby a rybárske výrobky. Autonómne colné kvóty povoľujú dovoz určitého množstva výrobkov do EÚ za zníženú colnú sadzbu – obvykle 0,4 alebo 6 %. Kvóty pomáhajú zvýšiť dodávku surovín, ktoré sú nevyhnutné pre spracovateľský priemysel EÚ v časoch, keď vlastná ponuka EÚ nie je schopná pokryť dopyt.