Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
Closing date: 15 July 2016

Połowy poza UE

Ponad jedna czwarta połowów dokonanych przez europejskie statki rybackie zostaje złowiona poza wodami UE. Około 8 proc. połowów unijnych (w latach 2004-2006) złowiono na podstawie umów w sprawie połowów zawartych z państwami spoza UE, a kolejne 20 proc. złowiono na pełnym morzu, głównie w regionach podlegających regionalnym organizacjom ds. rybołówstwa.

UE - jako potęga w rybołówstwie i największy rynek produktów rybołówstwa na świecie - odgrywa również ważną rolę w propagowaniu lepszego zarządzania za pośrednictwem szeregu organizacji międzynarodowych. Obejmuje to opracowywanie i realizację polityki w zakresie zarządzania rybołówstwem oraz - w bardziej ogólnym ujęciu - prawo morza. UE ściśle współpracuje z partnerami z całego świata w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jak również innych podmiotów np. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Handel produktami rybołówstwa

Unia Europejska stanowi największy rynek produktów rybołówstwa na świecie i jest importerem netto ryb i produktów rybnych.

Co trzy lata UE ustanawia autonomiczne kontyngenty taryfowe dla określonych ryb i produktów rybnych. Taki kontyngent umożliwia import do UE pewnej ilości danego produktu przy obniżonej stawce celnej, która wynosi najczęściej 0 proc., 4 proc. lub 6 proc. Dzięki kwotom można zwiększyć dostawy surowców dla sektora przetwórczego w UE w okresach, kiedy podaż w UE nie jest wystarczająco wysoka, aby zaspokoić popyt.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Oficjalne dokumenty

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008