Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.

Połowy poza UE

Ponad jedna czwarta połowów dokonanych przez europejskie statki rybackie zostaje złowiona poza wodami UE. Około 8 proc. połowów unijnych (w latach 2004-2006) złowiono na podstawie umów w sprawie połowów zawartych z państwami spoza UE, a kolejne 20 proc. złowiono na pełnym morzu, głównie w regionach podlegających regionalnym organizacjom ds. rybołówstwa.

UE - jako potęga w rybołówstwie i największy rynek produktów rybołówstwa na świecie - odgrywa również ważną rolę w propagowaniu lepszego zarządzania za pośrednictwem szeregu organizacji międzynarodowych. Obejmuje to opracowywanie i realizację polityki w zakresie zarządzania rybołówstwem oraz - w bardziej ogólnym ujęciu - prawo morza. UE ściśle współpracuje z partnerami z całego świata w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jak również innych podmiotów np. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Handel produktami rybołówstwa

Unia Europejska stanowi największy rynek produktów rybołówstwa na świecie i jest importerem netto ryb i produktów rybnych.

Co trzy lata UE ustanawia autonomiczne kontyngenty taryfowe dla określonych ryb i produktów rybnych. Taki kontyngent umożliwia import do UE pewnej ilości danego produktu przy obniżonej stawce celnej, która wynosi najczęściej 0 proc., 4 proc. lub 6 proc. Dzięki kwotom można zwiększyć dostawy surowców dla sektora przetwórczego w UE w okresach, kiedy podaż w UE nie jest wystarczająco wysoka, aby zaspokoić popyt.