Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Vissen buiten de EU

Meer dan een kwart van de vangst van Europese vissers komt eigenlijk van buiten de EU. Ongeveer 8% van de EU-vangst (2004-2006) is te danken aan visserijovereenkomsten met landen buiten de EU. Nog eens 20% wordt op volle zee gevangen, vooral in gebieden die onder zorg van regionale organisaties voor visserijbeheer staan.

Als grote visserijmacht en belangrijkste afnemer van visserijproducten in de wereld, speelt de EU een grote rol bij de verbetering van het beheer via een aantal internationale organisaties. Dit behelst de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van visserijbeheer en – meer in het algemeen – het zeerecht. De EU werkt in VN-verband nauw samen met partners uit de hele wereld zoals de Voedsel- en Landbouworgansiatie (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel in visserijproducten

De EU is 's werelds grootste afzetmarkt voor visserij en netto-importeur van vis en visserijproducten.

Om de drie jaar stelt de EU autonome tariefcontingenten voor bepaalde vis en visserijproducten vast. Als voor een bepaald product een autonoom tariefcontingent wordt vastgesteld, mag een bepaalde hoeveelheid ervan tegen gereduceerd tarief, doorgaans 0%, 4% of 6%, in de EU worden ingevoerd. Daardoor is de toevoer van grondstoffen voor de viswerkende industrie in de EU gegarandeeld, ook wanneer die vanuit de EU te laag is om aan de vraag te voldoen.