Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Vissen buiten de EU

Meer dan een kwart van de vangst van Europese vissers komt eigenlijk van buiten de EU. Ongeveer 8% van de EU-vangst (2004-2006) is te danken aan visserijovereenkomsten met landen buiten de EU. Nog eens 20% wordt op volle zee gevangen, vooral in gebieden die onder zorg van regionale organisaties voor visserijbeheer staan.

Als grote visserijmacht en belangrijkste afnemer van visserijproducten in de wereld, speelt de EU een grote rol bij de verbetering van het beheer via een aantal internationale organisaties. Dit behelst de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van visserijbeheer en – meer in het algemeen – het zeerecht. De EU werkt in VN-verband nauw samen met partners uit de hele wereld zoals de Voedsel- en Landbouworgansiatie (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel in visserijproducten

De EU is 's werelds grootste afzetmarkt voor visserij en netto-importeur van vis en visserijproducten.

Om de drie jaar stelt de EU autonome tariefcontingenten voor bepaalde vis en visserijproducten vast. Als voor een bepaald product een autonoom tariefcontingent wordt vastgesteld, mag een bepaalde hoeveelheid ervan tegen gereduceerd tarief, doorgaans 0%, 4% of 6%, in de EU worden ingevoerd. Daardoor is de toevoer van grondstoffen voor de viswerkende industrie in de EU gegarandeeld, ook wanneer die vanuit de EU te laag is om aan de vraag te voldoen.