Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
In the frame of the European Year of Development 2015, October is dedicated to Food Security issues. See the short animated video about the co-operation of EU with developing countries in fisheries for the sustainable management of seafood resources that enhances food security and offers opportunities for trade and growth.
The European Commission welcomes the decisions during the 37th annual meeting of NAFO (North Atlantic Fisheries Organisation, 21-25 September 2015, Halifax, Canada), which contain a strong commitment of its Contracting Parties to protect vulnerable marine ecosystems, by adopting Total Allowable Catches (TACs) for a number of stocks taking due account of scientific advice and by taking further measures to improve the protection of vulnerable marine ecosystems.

Vissen buiten de EU

Meer dan een kwart van de vangst van Europese vissers komt eigenlijk van buiten de EU. Ongeveer 8% van de EU-vangst (2004-2006) is te danken aan visserijovereenkomsten met landen buiten de EU. Nog eens 20% wordt op volle zee gevangen, vooral in gebieden die onder zorg van regionale organisaties voor visserijbeheer staan.

Als grote visserijmacht en belangrijkste afnemer van visserijproducten in de wereld, speelt de EU een grote rol bij de verbetering van het beheer via een aantal internationale organisaties. Dit behelst de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van visserijbeheer en – meer in het algemeen – het zeerecht. De EU werkt in VN-verband nauw samen met partners uit de hele wereld zoals de Voedsel- en Landbouworgansiatie (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel in visserijproducten

De EU is 's werelds grootste afzetmarkt voor visserij en netto-importeur van vis en visserijproducten.

Om de drie jaar stelt de EU autonome tariefcontingenten voor bepaalde vis en visserijproducten vast. Als voor een bepaald product een autonoom tariefcontingent wordt vastgesteld, mag een bepaalde hoeveelheid ervan tegen gereduceerd tarief, doorgaans 0%, 4% of 6%, in de EU worden ingevoerd. Daardoor is de toevoer van grondstoffen voor de viswerkende industrie in de EU gegarandeeld, ook wanneer die vanuit de EU te laag is om aan de vraag te voldoen.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)