Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Sajd barra l-UE

Iktar minn kwart tal-ħut li jinqabad mid-dgħajjes tas-sajd Ewropej jinqabad barra l-ibħra tal-UE. Madwar 8% tal-qabdiet tal-UE (2004-06) jaqgħu taħt ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi barra l-UE, filwaqt li 20% oħra jsiru f'ibħra internazzjonali, l-iktar f'reġjuni taħt ir-responsabbiltà tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Peress li hi waħda mill-forzi tas-sajd ewlenin, u l-ikbar suq waħdieni għall-prodotti tas-sajd fid-dinja, l-UE għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni ta' governanza aħjar permezz ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Dan jinvolvi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika dwar il-ġestjoni tas-sajd u, b'mod iktar ġenerali, il-Liġi tal-Baħar. L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba tagħha minn madwar id-dinja permezz tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikolutra (FAO), kif ukoll entitajiet oħra bħall-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD).

Kummerċ tal-prodotti tas-sajd

L-UE hi l-ikbar suq waħdieni tas-sajd fid-dinja u l-ikbar importatur nett ta' ħut u ta' prodotti tal-ħut.

Kull tliet snin, l-UE tistabbilixxi kwoti tariffarji awtonomi (KTA) għal ċertu ħut u prodotti tal-ħut. Il-KTA jippermettu li tiġi impurtata ċerta kwantità ta' prodott fl-UE b'rata tariffarja mnaqqsa - normalment, 0%, 4% jew 6%. Il-kwoti jgħinu wkoll biex tiżdied il-provvista tal-materja prima meħtieġa mill-industrija tal-ipproċessar tal-UE, fi żminijiet meta l-provvista tal-UE ma tkunx għolja biżżejjed biex tilħaq mad-domanda.