Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
In a fourth round of talks on renewing the Protocol to the EU-Mauritania Fishing Partnership Agreement, the parties were unable to reach an agreement on a number of points, including finances. They therefore decided to suspend the discussions, held in Brussels on 9-10th October, to enable both parties to make the necessary internal consultations.
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.

Sajd barra l-UE

Iktar minn kwart tal-ħut li jinqabad mid-dgħajjes tas-sajd Ewropej jinqabad barra l-ibħra tal-UE. Madwar 8% tal-qabdiet tal-UE (2004-06) jaqgħu taħt ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi barra l-UE, filwaqt li 20% oħra jsiru f'ibħra internazzjonali, l-iktar f'reġjuni taħt ir-responsabbiltà tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Peress li hi waħda mill-forzi tas-sajd ewlenin, u l-ikbar suq waħdieni għall-prodotti tas-sajd fid-dinja, l-UE għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni ta' governanza aħjar permezz ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Dan jinvolvi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika dwar il-ġestjoni tas-sajd u, b'mod iktar ġenerali, il-Liġi tal-Baħar. L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba tagħha minn madwar id-dinja permezz tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikolutra (FAO), kif ukoll entitajiet oħra bħall-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD).

Kummerċ tal-prodotti tas-sajd

L-UE hi l-ikbar suq waħdieni tas-sajd fid-dinja u l-ikbar importatur nett ta' ħut u ta' prodotti tal-ħut.

Kull tliet snin, l-UE tistabbilixxi kwoti tariffarji awtonomi (KTA) għal ċertu ħut u prodotti tal-ħut. Il-KTA jippermettu li tiġi impurtata ċerta kwantità ta' prodott fl-UE b'rata tariffarja mnaqqsa - normalment, 0%, 4% jew 6%. Il-kwoti jgħinu wkoll biex tiżdied il-provvista tal-materja prima meħtieġa mill-industrija tal-ipproċessar tal-UE, fi żminijiet meta l-provvista tal-UE ma tkunx għolja biżżejjed biex tilħaq mad-domanda.