Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.
The annual meeting (Malta 10-17 November 2015) of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas adopted a number of important proposals suggested by the EU toward more sustainable tuna fisheries. See a special infographic on EU and ICCAT.

Sajd barra l-UE

Iktar minn kwart tal-ħut li jinqabad mid-dgħajjes tas-sajd Ewropej jinqabad barra l-ibħra tal-UE. Madwar 8% tal-qabdiet tal-UE (2004-06) jaqgħu taħt ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi barra l-UE, filwaqt li 20% oħra jsiru f'ibħra internazzjonali, l-iktar f'reġjuni taħt ir-responsabbiltà tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

Peress li hi waħda mill-forzi tas-sajd ewlenin, u l-ikbar suq waħdieni għall-prodotti tas-sajd fid-dinja, l-UE għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni ta' governanza aħjar permezz ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Dan jinvolvi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika dwar il-ġestjoni tas-sajd u, b'mod iktar ġenerali, il-Liġi tal-Baħar. L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba tagħha minn madwar id-dinja permezz tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikolutra (FAO), kif ukoll entitajiet oħra bħall-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD).

Kummerċ tal-prodotti tas-sajd

L-UE hi l-ikbar suq waħdieni tas-sajd fid-dinja u l-ikbar importatur nett ta' ħut u ta' prodotti tal-ħut.

Kull tliet snin, l-UE tistabbilixxi kwoti tariffarji awtonomi (KTA) għal ċertu ħut u prodotti tal-ħut. Il-KTA jippermettu li tiġi impurtata ċerta kwantità ta' prodott fl-UE b'rata tariffarja mnaqqsa - normalment, 0%, 4% jew 6%. Il-kwoti jgħinu wkoll biex tiżdied il-provvista tal-materja prima meħtieġa mill-industrija tal-ipproċessar tal-UE, fi żminijiet meta l-provvista tal-UE ma tkunx għolja biżżejjed biex tilħaq mad-domanda.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)