Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Vairāk nekā ceturto daļu lomu, ko iegūst Eiropas zvejas kuģi, patiesībā nozvejo ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem. Apmēram 8 % no ES lomiem (pēc 2004.–2006. gada datiem) iegūst saskaņā ar zvejas nolīgumiem, ko ES noslēgusi ar citām pasaules valstīm, savukārt 20 % tiek nozvejoti tāljūrā, lielākoties reģionos, ko kontrolē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.

ES zvejas jauda ir viena no iespaidīgākajām uz mūsu planētas, tās vienotais zivsaimniecības produktu tirgus — vislielākais pasaulē, tāpēc ES veic lielu darbu, veicinot labāku zvejas resursu pārvaldību sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Tas, piemēram, notiek, izstrādājot un īstenojot zvejniecības pārvaldības politiku un jūras tiesības kopumā. ES cieši sadarbojas ar partneriem visā pasaulē, izmantojot ANO sistēmu, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām organizācijām, kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Zvejas produktu tirdzniecība

ES ir pasaulē lielākais vienotais zvejas produktu tirgus, tā ir arī lielākā zivju un zvejas produktu neto importētāja.

Reizi trijos gados ES pieņem autonomās tarifu kvotas noteiktiem zivju un zvejas produktu veidiem. Šādas kvotas ietvaros noteiktu daudzumu attiecīgā ražojuma ES var ievest ar samazinātu ievedmuitas tarifu — parasti 0 %, 4 % vai 6 %. Ar kvotu palīdzību tiek uzlabota ES pārtikas rūpniecības apgāde ar nepieciešamajām izejvielām, kad ES iekšējie piegādātāji nespēj segt visu pieprasījumu.