Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Vairāk nekā ceturto daļu lomu, ko iegūst Eiropas zvejas kuģi, patiesībā nozvejo ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem. Apmēram 8 % no ES lomiem (pēc 2004.–2006. gada datiem) iegūst saskaņā ar zvejas nolīgumiem, ko ES noslēgusi ar citām pasaules valstīm, savukārt 20 % tiek nozvejoti tāljūrā, lielākoties reģionos, ko kontrolē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.

ES zvejas jauda ir viena no iespaidīgākajām uz mūsu planētas, tās vienotais zivsaimniecības produktu tirgus — vislielākais pasaulē, tāpēc ES veic lielu darbu, veicinot labāku zvejas resursu pārvaldību sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Tas, piemēram, notiek, izstrādājot un īstenojot zvejniecības pārvaldības politiku un jūras tiesības kopumā. ES cieši sadarbojas ar partneriem visā pasaulē, izmantojot ANO sistēmu, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām organizācijām, kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Zvejas produktu tirdzniecība

ES ir pasaulē lielākais vienotais zvejas produktu tirgus, tā ir arī lielākā zivju un zvejas produktu neto importētāja.

Reizi trijos gados ES pieņem autonomās tarifu kvotas noteiktiem zivju un zvejas produktu veidiem. Šādas kvotas ietvaros noteiktu daudzumu attiecīgā ražojuma ES var ievest ar samazinātu ievedmuitas tarifu — parasti 0 %, 4 % vai 6 %. Ar kvotu palīdzību tiek uzlabota ES pārtikas rūpniecības apgāde ar nepieciešamajām izejvielām, kad ES iekšējie piegādātāji nespēj segt visu pieprasījumu.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Oficiālie dokumenti

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008