Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Vairāk nekā ceturto daļu lomu, ko iegūst Eiropas zvejas kuģi, patiesībā nozvejo ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem. Apmēram 8 % no ES lomiem (pēc 2004.–2006. gada datiem) iegūst saskaņā ar zvejas nolīgumiem, ko ES noslēgusi ar citām pasaules valstīm, savukārt 20 % tiek nozvejoti tāljūrā, lielākoties reģionos, ko kontrolē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.

ES zvejas jauda ir viena no iespaidīgākajām uz mūsu planētas, tās vienotais zivsaimniecības produktu tirgus — vislielākais pasaulē, tāpēc ES veic lielu darbu, veicinot labāku zvejas resursu pārvaldību sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Tas, piemēram, notiek, izstrādājot un īstenojot zvejniecības pārvaldības politiku un jūras tiesības kopumā. ES cieši sadarbojas ar partneriem visā pasaulē, izmantojot ANO sistēmu, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām organizācijām, kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Zvejas produktu tirdzniecība

ES ir pasaulē lielākais vienotais zvejas produktu tirgus, tā ir arī lielākā zivju un zvejas produktu neto importētāja.

Reizi trijos gados ES pieņem autonomās tarifu kvotas noteiktiem zivju un zvejas produktu veidiem. Šādas kvotas ietvaros noteiktu daudzumu attiecīgā ražojuma ES var ievest ar samazinātu ievedmuitas tarifu — parasti 0 %, 4 % vai 6 %. Ar kvotu palīdzību tiek uzlabota ES pārtikas rūpniecības apgāde ar nepieciešamajām izejvielām, kad ES iekšējie piegādātāji nespēj segt visu pieprasījumu.