Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.

Zveja ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem

Vairāk nekā ceturto daļu lomu, ko iegūst Eiropas zvejas kuģi, patiesībā nozvejo ārpus ES teritoriālajiem ūdeņiem. Apmēram 8 % no ES lomiem (pēc 2004.–2006. gada datiem) iegūst saskaņā ar zvejas nolīgumiem, ko ES noslēgusi ar citām pasaules valstīm, savukārt 20 % tiek nozvejoti tāljūrā, lielākoties reģionos, ko kontrolē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.

ES zvejas jauda ir viena no iespaidīgākajām uz mūsu planētas, tās vienotais zivsaimniecības produktu tirgus — vislielākais pasaulē, tāpēc ES veic lielu darbu, veicinot labāku zvejas resursu pārvaldību sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Tas, piemēram, notiek, izstrādājot un īstenojot zvejniecības pārvaldības politiku un jūras tiesības kopumā. ES cieši sadarbojas ar partneriem visā pasaulē, izmantojot ANO sistēmu, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, kā arī citām organizācijām, kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Zvejas produktu tirdzniecība

ES ir pasaulē lielākais vienotais zvejas produktu tirgus, tā ir arī lielākā zivju un zvejas produktu neto importētāja.

Reizi trijos gados ES pieņem autonomās tarifu kvotas noteiktiem zivju un zvejas produktu veidiem. Šādas kvotas ietvaros noteiktu daudzumu attiecīgā ražojuma ES var ievest ar samazinātu ievedmuitas tarifu — parasti 0 %, 4 % vai 6 %. Ar kvotu palīdzību tiek uzlabota ES pārtikas rūpniecības apgāde ar nepieciešamajām izejvielām, kad ES iekšējie piegādātāji nespēj segt visu pieprasījumu.