Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.
The final report of the fifth Joint Scientific Committee (JSC) organized in the framework of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) between the European Union (EU) and Guinea Bissau (GB) between 10 and 12 May 2016 is now available

Žvejyba už ES ribų

Daugiau nei ketvirtadalis Europos žvejybos laivais sužvejojamų žuvų iš tiesų sugaunama ne Europos Sąjungos vandenyse. Apie 8 % 2004–2006 m. ES sužvejotų žuvų buvo sugauta pagal žuvininkystės susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis, o dar 20 % – atviroje jūroje, daugiausia regionuose, kuriais rūpinasi regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos.

Būdama galinga žvejybos valstybių sąjunga ir turėdama didžiausią bendrąją žuvininkystės produktų rinką pasaulyje, ES taip pat vaidina svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse organizacijose skatindama geresnį valdymą. Tam reikia plėtoti ir įgyvendinti žuvininkystės valdymo politiką ir visą jūrų teisę. ES glaudžiai bendradarbiauja su savo partnerėmis iš viso pasaulio naudodamasi Jungtinių Tautų sistema, kuriai priklauso ir Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO), ir dalyvauja kitų organizacijų, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), veikloje.

Prekyba žuvininkystės produktais

Europos Sąjunga – didžiausia pasaulyje bendroji žuvininkystės rinka ir grynoji žuvų bei žuvų produktų importuotoja.

Kas treji metai ES nustato tam tikrų žuvų ir žuvų produktų autonomines tarifines kvotas. Pagal šias kvotas į ES gali būti įvežtas tam tikras produktų kiekis, kuriam taikomas mažesnis, paprastai 0 %, 4 % arba 6 %, tarifas. Dėl kvotų ES perdirbimo pramonė gali gauti daugiau jai būtinų žaliavų tuo metu, kai ES pasiūlos nepakanka paklausai patenkinti.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Oficialūs dokumentai

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008