Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Žvejyba už ES ribų

Daugiau nei ketvirtadalis Europos žvejybos laivais sužvejojamų žuvų iš tiesų sugaunama ne Europos Sąjungos vandenyse. Apie 8 % 2004–2006 m. ES sužvejotų žuvų buvo sugauta pagal žuvininkystės susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis, o dar 20 % – atviroje jūroje, daugiausia regionuose, kuriais rūpinasi regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos.

Būdama galinga žvejybos valstybių sąjunga ir turėdama didžiausią bendrąją žuvininkystės produktų rinką pasaulyje, ES taip pat vaidina svarbų vaidmenį įvairiose tarptautinėse organizacijose skatindama geresnį valdymą. Tam reikia plėtoti ir įgyvendinti žuvininkystės valdymo politiką ir visą jūrų teisę. ES glaudžiai bendradarbiauja su savo partnerėmis iš viso pasaulio naudodamasi Jungtinių Tautų sistema, kuriai priklauso ir Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO), ir dalyvauja kitų organizacijų, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), veikloje.

Prekyba žuvininkystės produktais

Europos Sąjunga – didžiausia pasaulyje bendroji žuvininkystės rinka ir grynoji žuvų bei žuvų produktų importuotoja.

Kas treji metai ES nustato tam tikrų žuvų ir žuvų produktų autonomines tarifines kvotas. Pagal šias kvotas į ES gali būti įvežtas tam tikras produktų kiekis, kuriam taikomas mažesnis, paprastai 0 %, 4 % arba 6 %, tarifas. Dėl kvotų ES perdirbimo pramonė gali gauti daugiau jai būtinų žaliavų tuo metu, kai ES pasiūlos nepakanka paklausai patenkinti.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Oficialūs dokumentai

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008