Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).

Fiskeri uden for EU

Mere end 1/4 af de fisk, der landes af europæiske fiskerfartøjer, fanges faktisk uden for EU-farvande. Omkring 8 % af EU-fangsterne (2004-2006) foregår under fiskeriaftaler med lande uden for EU, mens yderligere 20 % finder sted på åbent hav, især i områder, der forvaltes af regionale fiskeriorganisationer.

Som en stor fiskerimagt og det største marked for fiskeprodukter i verden spiller EU også en vigtig rolle, når det gælder fremme af bedre forvaltning gennem en række internationale organisationer. Det omfatter udvikling og gennemførelse af fiskeriforvaltningspolitik og – mere generelt – havretten. EU arbejder tæt sammen med sine partnere rundt om på kloden gennem FN-systemet, herunder Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen (FAO), og andre organer som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Handel med fiskevarer

EU har det største indre marked for fiskevarer i verden og er nettoimportør af fisk og fiskevarer.

Hvert tredje år fastsætter EU autonome toldkontingenter for visse fiskearter og fiskevarer. Autonome toldkontingenter gør det muligt at importere en vis mængde af en fiskevare til EU med en lavere toldsats – typisk, 0 %, 4 % eller 6 %. Forarbejdningsindustrien kan med kontingenterne få adgang til de råmaterialer, man har brug for, når udbuddet i EU ikke dækker efterspørgslen.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Officielle dokumenter

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008