Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Position announcements for Database specialist, Assistant coordinator and Scientific coordinator are available on ICCAT website.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will visit Agadir, Morocco to take part in the third edition of the Salon Halieutis. The event, organised by Morocco under the high patronage of King Mohamed VI, focuses on the different economic sectors of the marine fisheries, aquaculture and seafood industries, and will attract 45,000 visitors and exhibitors from over 30 countries.
At its annual meeting, held from 2-6 February in Auckland, New Zealand, the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) adopted a series of important conservation and enforcement measures demonstrating its commitment to sustainable fisheries in the region.

Fiskeri uden for EU

Mere end 1/4 af de fisk, der landes af europæiske fiskerfartøjer, fanges faktisk uden for EU-farvande. Omkring 8 % af EU-fangsterne (2004-2006) foregår under fiskeriaftaler med lande uden for EU, mens yderligere 20 % finder sted på åbent hav, især i områder, der forvaltes af regionale fiskeriorganisationer.

Som en stor fiskerimagt og det største marked for fiskeprodukter i verden spiller EU også en vigtig rolle, når det gælder fremme af bedre forvaltning gennem en række internationale organisationer. Det omfatter udvikling og gennemførelse af fiskeriforvaltningspolitik og – mere generelt – havretten. EU arbejder tæt sammen med sine partnere rundt om på kloden gennem FN-systemet, herunder Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen (FAO), og andre organer som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Handel med fiskevarer

EU har det største indre marked for fiskevarer i verden og er nettoimportør af fisk og fiskevarer.

Hvert tredje år fastsætter EU autonome toldkontingenter for visse fiskearter og fiskevarer. Autonome toldkontingenter gør det muligt at importere en vis mængde af en fiskevare til EU med en lavere toldsats – typisk, 0 %, 4 % eller 6 %. Forarbejdningsindustrien kan med kontingenterne få adgang til de råmaterialer, man har brug for, når udbuddet i EU ikke dækker efterspørgslen.