Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Fiskeri uden for EU

Mere end 1/4 af de fisk, der landes af europæiske fiskerfartøjer, fanges faktisk uden for EU-farvande. Omkring 8 % af EU-fangsterne (2004-2006) foregår under fiskeriaftaler med lande uden for EU, mens yderligere 20 % finder sted på åbent hav, især i områder, der forvaltes af regionale fiskeriorganisationer.

Som en stor fiskerimagt og det største marked for fiskeprodukter i verden spiller EU også en vigtig rolle, når det gælder fremme af bedre forvaltning gennem en række internationale organisationer. Det omfatter udvikling og gennemførelse af fiskeriforvaltningspolitik og – mere generelt – havretten. EU arbejder tæt sammen med sine partnere rundt om på kloden gennem FN-systemet, herunder Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen (FAO), og andre organer som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Handel med fiskevarer

EU har det største indre marked for fiskevarer i verden og er nettoimportør af fisk og fiskevarer.

Hvert tredje år fastsætter EU autonome toldkontingenter for visse fiskearter og fiskevarer. Autonome toldkontingenter gør det muligt at importere en vis mængde af en fiskevare til EU med en lavere toldsats – typisk, 0 %, 4 % eller 6 %. Forarbejdningsindustrien kan med kontingenterne få adgang til de råmaterialer, man har brug for, når udbuddet i EU ikke dækker efterspørgslen.