Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
On 19 June 2014, the EU and Madagascar initialled a new 4 year-Protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Madagascar, the EU’s second largest one in the Indian Ocean.
The European Commission is satisfied with the results of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) at its latest meeting, concluded on 5 June in Colombo, Sri Lanka.
A new study is on-line

Риболов извън ЕС

Повече от една четвърт от рибата, улавяна от европейски риболовни съдове, всъщност се лови извън водите на ЕС. Около 8 % от улова на ЕС (2004-2006 г.) се извършва по риболовни споразумения със страни извън Съюза, а други 20 % от улова се правят в открито море, предимно в райони, стопанисвани от регионални организации за управление на рибарството.

В качеството си на световна риболовна сила и на най-големия пазар за рибни продукти в света ЕС играе важна роля за насърчаване на по-добро управление чрез редица международни организации. Това включва разработване и прилагане на политика за управление на рибарството и на морското право като цяло. ЕС си сътрудничи тясно със партньорите си по света чрез системата на ООН, която включва Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), както и чрез други органи, като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Търговия с рибни продукти

ЕС е най-големият пазар на рибни продукти в света и нетен вносител на риба и рибни продукти.

На всеки три години ЕС установява автономни тарифни квоти за определени риби и рибни продукти. Тези квоти позволяват определени количества продукти да бъдат внасяни в ЕС при по-ниска тарифа – обикновено 0 %, 4 % или 6 %. Квотите помагат за увеличаване на снабдяването със суровините, на които разчита преработвателната промишленост на Съюза, когато запасите на ЕС не са достатъчно високи, за да покрият търсенето.