Pescuit

Acorduri bilaterale cu ţări din afara UE

Acorduri bilaterale cu ţări din afara UE

Acorduri bilaterale cu ţări din afara UE

Acordurile de pescuit dintre UE şi ţările terţe sunt de două tipuri:

  • acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului – UE oferă sprijin tehnic şi financiar, primind în schimb drepturi de pescuit (în general, acestea sunt încheiate cu partenerii sudici)
  • aşa-numitele „acorduri nordice” – stocurile comune sunt gestionate în comun (încheiate cu Norvegia, Islanda şi Insulele Feroe).

Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului

EU SFPAs infographic

Acordurile cu ţările terţe în domeniul pescuitului durabil sunt negociate şi încheiate de către Comisia Europeană, în numele UE. Scopul lor este de a le permite navelor europene să pescuiască stocurile excedentare din zona economică exclusivă a ţărilor respective, în condiţii reglementate juridic.

Acordurile referitoare la ton le permit navelor europene să urmărească stocurile migratoare de ton pe măsură ce acestea se deplasează de-a lungul ţărmurilor Africii şi în Oceanul Indian.

Acordurile mixte oferă acces la diverse populaţii de peşte din zona economică exclusivă a ţării partenere.

Aceste acorduri vizează, în acelaşi timp, conservarea resurselor şi sustenabilitatea mediului şi garantează faptul că toate navele UE sunt supuse aceloraşi norme privind controlul şi transparenţa.

Potrivit acestor acorduri, UE le plăteşte ţărilor partenere o contribuţie financiară formată din două componente distincte:

  • drepturi de acces la zona economică exclusivă
  • sprijin financiar „sectorial”.

Sprijinul sectorial vizează dezvoltarea unui pescuit durabil în ţările partenere, contribuind la consolidarea capacităţilor lor administrative şi ştiinţifice. Se pune accentul, în special, pe capacitatea de gestionare, monitorizare, control şi supraveghere a pescuitului.

Impactul reformei politicii UE asupra acordurilor

Reforma politicii UE în domeniul pescuitului îşi propune, în parte:

  • să îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe ştiinţifice care stau la baza drepturilor de pescuit acordate prin intermediul acordurilor şi să furnizeze mai multe informaţii privind totalitatea activităţilor de pescuit din apele ţării partenere
  • să consolideze guvernanţa acordurilor, adăugând o clauză care să protejeze drepturile omului şi să sporească treptat contribuţia proprietarilor europeni de nave la costurile de acces
  • să promoveze mai eficient pescuitul durabil în apele ţării partenere, prin acordarea de sprijin sectorial într-o manieră mai precisă, supusă monitorizării periodice.


Acordurile nordice

Activităţile de pescuit derulate de UE în Marea Nordului şi în nord-estul Oceanului Atlantic sunt strâns legate de cele ale ţărilor vecine - Norvegia, Islanda şi Insulele Feroe. Întrucât multe din stocurile de peşte sunt comune, este normal ca cele patru părţi să îşi coordoneze activităţile, mai ales în condiţiile în care nu toate flotele sunt neapărat interesate de aceleaşi specii.

De aceea, multe stocuri sunt gestionate în comun şi se face schimb de cote pentru a se evita pierderea lor. O parte din stocuri sunt gestionate prin intermediul Convenţiei privind pescuitul în Atlanticul de Nord-Est, menită să reglementeze gestionarea stocurilor de peşte din regiune, în timp ce alte stocuri sunt gestionate prin intermediul acordurilor încheiate între ţările riverane.

Acordurile sunt foarte importante pentru o mare parte din flota UE, în special acordul cu Norvegia, care acoperă cote în valoare de peste 2 miliarde de euro.

Lista acordurilor de pescuit

Ţara Data expirării Tip Contribuţia anuală a CE Sume destinate dezvoltării politicii în domeniul pescuitului

Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati No protocol in force since 16.09.2015
Liberia 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015