Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Noorwegen

Noordelijke overeenkomsten

Inwerkingtreding

16 juni 1981

De Gemeenschap heeft drie visserijovereenkomsten met Noorwegen, namelijk de bilaterale, de trilaterale en de grensovereenkomst. De bilaterale overeenkomst betreft de Noordzee en de Atlantische Oceaan, de trilaterale overeenkomst betreft Skagerrak en Kattegat (Denemarken, Zweden en Noorwegen), en de grensovereenkomst betreft de Zweedse visserij in de Noorse wateren van de Noordzee.

Rechtskader

De kaderovereenkomst werd goedgekeurd uit hoofde van de Verordening (EEG) nr. 2214/80 van de Raad van 27 juni 1980, PB L 226 van 29 augustus 1980, blz. 47

Eerste periode

10 jaar, tot 1991 (PB L 191 van 14 juli 1981, blz. 19)

Vernieuwing

Verlengd met vier periodes van zes jaar tot 2015, daarna stilzwijgende verlenging met periodes van zes jaar, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd.

Kennisgeving van opzegging

9 maanden

Overeenkomsten

De overeenkomsten worden ten uitvoer gelegd in de vorm van jaarlijkse visserijregelingen. In het kader van de bilaterale en de trilaterale overeenkomsten worden de volgende aspecten geregeld: de vaststelling van TAC's voor gezamenlijke bestanden, overdracht van vangstmogelijkheden, gezamenlijke technische maatregelen en controle- en handhavingsmaatregelen. De grensovereenkomst heeft ook betrekking op vangstmogelijkheden die van Noorwegen aan Zweden zijn overgedragen bij de visserijovereenkomst tussen beide landen van december 1976.

De bilaterale overeenkomst is de belangrijkste overeenkomst tussen de Gemeenschap en een derde, zowel wat de uitwisseling van vangstmogelijkheden als de gezamenlijke beheersmaatregelen betreft.

Overeenkomsten voor 2007 : Verordening (EG) nr. 41/2007  van de Raad van 21 december 2006, in afwachting van verdere wijzigingen

Belangrijkste begunstigde lidstaten

DE, DK, FR, NL, UK

Behaalde quota's voor 2007

a) vaststelling van de TAC's en verdeling van de belangrijkste gemeenschappelijke bestanden in de Noordzee (in tonnen)

SoortenTAC'sNorwegenEG
Kabeljauw19 9573 39316 564
Schelvis54 6407 65746 983
Zwarte Koolvis123 25064 09059 160
Wijting23 8002 38021 420
Schol50 2611 11849 143
Makreel53 07334 13918 934
Haring341 06398 908242 155

b) evenwichtige ruil van quota's

Noorwegen krijgt 204 982 ton aan uiteenlopende vissoorten in de communautaire zone en in de Groenlandse wateren, in ruil voor zo'n 88 809 ton die de Gemeenschap in de Noorse wateren mag vissen.