Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.

Norge

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

16. juni 1981

Fællesskabet har tre fiskeriaftaler med Norge, nemlig den bilaterale, den trilaterale og naboskabsaftalen. Den bilaterale aftale omfatter Nordsøen og Atlanterhavet, den trilaterale aftale omfatter Skagerrak og Kattegat (Danmark, Sverige og Norge), og naboskabsaftalen omfatter svensk fiskeri i Norges del af Nordsøen..

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2214/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 47

Oprindelig periode

10 år indtil 1991 (EFT L 191 af 14. juli 1981, s. 19)

Fornyelse

Fornyet for fire yderligere perioder på seks år frem til 2015 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Disse aftaler gennemføres i form af årlige fiskeriaftaler. Den bilaterale og den trilaterale aftale vil gøre det muligt at fastsætte TAC'er for fælles bestande, overdragelser af fiskerimuligheder, fælles tekniske foranstaltninger og spørgsmål vedrørende kontrol og håndhævelse. Naboskabsaftalen omfatter de fiskerimuligheder, som overføres fra Norge til Sverige i overensstemmelse med fiskeriaftalen mellem Norge og Sverige af december 1976.

The bilateral agreement is the single most important agreement the Community has with a third party both in terms of exchange of fish possibilities and in terms of joint management measures.

Aftaler for 2007: forordning nr. 41/2007 af 21. december 2006, en ændring af denne forordning er undervejs

Medlemslande med størst udbytte

D, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2007)

a) Fastsættelse af TAC'er og deling af de vigtigste fælles bestande i Nordsøen (i tons)

ArtTACNorgeEU
Torsk19 9573 39316 564
Kuller54 6407 65746 983
Sej123 25064 09059 160
Hvilling23 8002 38021 420
Rødspætte50 2611 11849 143
Makrel53 07334 13918 934
Sild341 06398 908242 155

b) Afbalanceret udveksling af kvoter

Norge får 204 982 tons forskellige arter i EU-farvande og grønlandske farvande til gengæld for ca. 88 809 tons fisk, som EU-flåden må fange i norske farvande.