Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
In a fourth round of talks on renewing the Protocol to the EU-Mauritania Fishing Partnership Agreement, the parties were unable to reach an agreement on a number of points, including finances. They therefore decided to suspend the discussions, held in Brussels on 9-10th October, to enable both parties to make the necessary internal consultations.
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.

Norge

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

16. juni 1981

Fællesskabet har tre fiskeriaftaler med Norge, nemlig den bilaterale, den trilaterale og naboskabsaftalen. Den bilaterale aftale omfatter Nordsøen og Atlanterhavet, den trilaterale aftale omfatter Skagerrak og Kattegat (Danmark, Sverige og Norge), og naboskabsaftalen omfatter svensk fiskeri i Norges del af Nordsøen..

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2214/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 47

Oprindelig periode

10 år indtil 1991 (EFT L 191 af 14. juli 1981, s. 19)

Fornyelse

Fornyet for fire yderligere perioder på seks år frem til 2015 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Disse aftaler gennemføres i form af årlige fiskeriaftaler. Den bilaterale og den trilaterale aftale vil gøre det muligt at fastsætte TAC'er for fælles bestande, overdragelser af fiskerimuligheder, fælles tekniske foranstaltninger og spørgsmål vedrørende kontrol og håndhævelse. Naboskabsaftalen omfatter de fiskerimuligheder, som overføres fra Norge til Sverige i overensstemmelse med fiskeriaftalen mellem Norge og Sverige af december 1976.

The bilateral agreement is the single most important agreement the Community has with a third party both in terms of exchange of fish possibilities and in terms of joint management measures.

Aftaler for 2007: forordning nr. 41/2007 af 21. december 2006, en ændring af denne forordning er undervejs

Medlemslande med størst udbytte

D, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2007)

a) Fastsættelse af TAC'er og deling af de vigtigste fælles bestande i Nordsøen (i tons)

ArtTACNorgeEU
Torsk19 9573 39316 564
Kuller54 6407 65746 983
Sej123 25064 09059 160
Hvilling23 8002 38021 420
Rødspætte50 2611 11849 143
Makrel53 07334 13918 934
Sild341 06398 908242 155

b) Afbalanceret udveksling af kvoter

Norge får 204 982 tons forskellige arter i EU-farvande og grønlandske farvande til gengæld for ca. 88 809 tons fisk, som EU-flåden må fange i norske farvande.