Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Links
Nieuws
Deadline for submissions: 20 January 2014
The European Commission has expressed its satisfaction at the outcome of the 10th Annual Commission meeting of the South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO) held in Namibia on December 9th-13th.
The European Parliament has today given its consent to a new four year Protocol to the EU's Fisheries Partnership Agreement with Morocco.

Marokko

Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector

De lopende partnerschapsovereenkomst op het gebied van visserij tussen de EU en Marokko werd op 28 februari 2007 voor vier jaar van kracht. De overeenkomst is stilzwijgend verlengd van 28 februari 2011 tot 27 februari 2015. Het eerste protocol bij deze overeenkomst liep tot 27 februari 2011 en regelde een financiële tegenprestatie van de EU voor Marokko van 36,1 miljoen euro waarvan 13,5 miljoen euro moest worden besteed aan het visserijbeleid van Marokko. Dankzij deze overeenkomst konden vaartuigen uit 11 EU-landen gaan vissen in Marokkaanse wateren.

In februari 2011 werd overeenstemming bereikt over een tweede protocol, een verlenging van het eerste voor een jaar onder nagenoeg dezelfde voorwaarden. Dit werd voorlopig toegepast tot december 2011, toen het Europees Parlement het afwees.

Onderhandelingen over een nieuw Protocol zijn in november 2012 gestart. Na zes onderhandelingsronden is op 24 juli 2013 door beide partijen een nieuw protocol getekend. Het protocol wordt momenteel beoordeeld door de Raad en het Europees Parlement en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 aangenomen.

Belangrijkste gegevens

Duur van de overeenkomst:4 jaar, verlengbaar (28-02-2011 - 27-02-2015)
Duur van het vorige protocol:4 jaar (28-02-2007 - 27-02-2011) + 1 jaar (28-02-2011 - 27-02-2012), voorlopig toegepast tot 14-12-11.
Ondertekening van het nieuwe protocol:24 juli 2013
Soort overeenkomst Gemengde overeenkomst
Financiële tegenprestatie 30 miljoen euro per jaar: 14 miljoen euro voor de toegang tot de Marokkaanse wateren en 14 miljoen euro bestemd voor het ondersteunen van een duurzaam visserijbeleid in Marokko. Daarbovenop levert de vissersvloot naar verwachting een bijdrage van 10 miljoen euro.
Tarief voor reders

Tonijn: 35 euro per ton gevangen vis
Kleinschalige pelagische visserij in het noorden: 75 euro/bt/kwartaal
Kleinschalige beugvisserij in het noorden: 67 euro/bt/kwartaal
Industriële pelagische visserij: 100 euro per ton (vriestrawlers), 35 euro per ton (RSW-vaartuigen)
Demersale visserij: 60 euro/bt/kwartaal
Kleinschalige visserij in het zuiden: 67 euro/bt/kwartaal

VoorschottenTonijnvisserij: 7000 euro per jaar
Industriële pelagische visserij: Verwachte opbrengst van 1 maand visvangst

Achtergrond

De eerste visserijovereenkomst van de EU met Marokko dateert van 1995. Destijds was het verreweg de belangrijkste overeenkomst tussen de EU en een land dat niet tot de EU behoort. In 1999 werd het protocol echter niet verlengd en zo bestond er geen overeenkomst totdat de nieuwe partnerschapsovereenkomst voor de visserij in februari 2007 van kracht werd.

Juridische aspecten

De juridische achtergrond van de visserijovereenkomsten kan worden geraadpleegd in EUR-Lex. Vul "Marokko" in onder "Zoeken naar" en "visserij*" in het vakje "met". Klik daarna op "Zoeken".

Juridisch kader