Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Abonēt mūsu e-biļetenu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Līdzīga informācija
Jaunumi
Deadline for submissions: 20 January 2014
The European Commission has expressed its satisfaction at the outcome of the 10th Annual Commission meeting of the South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO) held in Namibia on December 9th-13th.
The European Parliament has today given its consent to a new four year Protocol to the EU's Fisheries Partnership Agreement with Morocco.

Maroka

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē

Pašreizējais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp ES un Maroku stājās spēkā 2007. gada 28. februārī. To noslēdza uz četriem gadiem. Tas tika automātiski atjaunots uz laikposmu no 2011. gada 28. februāra līdz 2015. gada 27. februārim. Pirmais šā nolīguma protokols darbojās līdz 2011. gada 27. februārim, tajā bija paredzēts finansiāls ieguldījums 36,1 miljona eiro apmērā, no kuriem 13,5 miljoni eiro bija atvēlēti Marokas zivsaimniecības politikas atbalstam. Saskaņā ar nolīgumu un tā protokolu 11 ES dalībvalstu kuģi varēja iegūt zvejas atļaujas no Marokas.

Par otro protokolu, ar ko pagarināja iepriekšējā protokola darbību par vienu gadu, noteikumiem būtībā nemainoties, vienošanos panāca 2011. gada februārī, un to provizoriski piemēroja līdz 2011. gada decembrim, kad Eiropas Parlaments nolēma nepiekrist tā noslēgšanai.

2012. gada novembrī sākās sarunas par jauna protokola parakstīšanu. Pēc sešām sarunu kārtām 2013. gada 24. jūlijā abas puses parafēja jaunu protokolu. Pašlaik jaunais protokols ir iesniegts Padomei un Eiropas Parlamentam, un gaidāms, ka tas tiks pieņemts 2014. gada pirmajā ceturksnī.

Nolīguma raksturojums

Nolīguma termiņš:4 gadi (28.2.2011.–27.2.2015.) ar iespēju pagarināt
Iepriekšējo protokolu darbības ilgums:4 gadi (28.2.2007.–27.2.2011.) + 1 gads (28.2.2011.–27.2.2012.), provizoriski piemērots līdz 14.12.11.
Jaunā protokola darbības sākums:2013. gada 24. jūlijs
Nolīguma veids: jaukta tipa nolīgums
Finansiālais ieguldījums: 30 miljoni eiro gadā: 14 miljoni eiro kā maksa par resursiem un 14 miljoni eiro atvēlēti Marokas zivsaimniecības nozares atbalstam, lai veicinātu ilgtspēju tās teritoriālajos ūdeņos. Tiek gaidīts, ka flote papildus piemaksās 10 miljonus eiro.
Nodevas, kas jāmaksā kuģu īpašniekiem:

tunzivis: 35 eiro par katru nozvejoto tonnu.
Nerūpnieciskā zveja ziemeļos, pelaģiskās sugas: 75 eiro par GT ceturksnī.
Nerūpnieciskā zveja ziemeļos, grunts āķu jedu kuģi: 67 eiro par GT ceturksnī.
Rūpnieciskā pelaģiskā zveja: 100 eiro par tonnu (tralēšanas saldētājkuģiem), 35 eiro par tonnu (RSW kuģiem).
Dziļūdens zveja: 60 eiro par GT ceturksnī.
Nerūpnieciskā zveja dienvidos: 67 eiro par GT ceturksnī

Avansa maksājumi:Tunzivju zveja: 7000 eiro gadā.
Rūpnieciskā pelaģiskā zveja: nodeva, kuras apjoms atbilst gaidāmajam viena mēneša lomam.

Hronoloģija

ES un Marokas pirmo zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu noslēdza 1995. gadā. Tolaik tas bija vissvarīgākais zivsaimniecības nolīgums, ko ES bija noslēgusi ar ārpussavienības valsti. Tomēr puses nespēja vienoties par protokola darbības atjaunošanu 1999. gadā, un vienošanās netika panākta līdz pat 2007. gada februārim, kad stājās spēkā pašreizējais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē.

Zivsaimniecības nolīgumu juridiskā hronoloģija

Zivsaimniecības nolīgumu juridiskā hronoloģija ir atrodama EUR-Lex. Lai sāktu meklēšanu, ailē “Meklēšana” ierakstiet “Marok*” (bez pēdiņām), bet ailē “ar” ierakstiet “ziv*” (bez pēdiņām). Tad noklikšķiniet uz “Meklēt”.

Juridiskais pamats