Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Speech by Commissioner Vella in Milan

Bilaterala avtal med länder utanför EU

EU har två typer av fiskeavtal med länder utanför EU:

  • Partnerskapsavtal om fiske – i allmänhet med partnerländer på södra halvklotet, där EU bidrar med ekonomiskt och tekniskt stöd i utbyte mot fiskerättigheter.
  • Nordliga avtal – EU och partnerländerna Norge, Island och Färöarna förvaltar tillsammans gemensamma fiskebestånd.

Partnerskapsavtal om fiske

Partnerskapsavtalen främjar ett hållbart fiske i länder utanför EU och ger EU-fartyg möjlighet att fiska på bestånd med överskott av fisk i ländernas exklusiva ekonomiska zon. Det är kommissionen som förhandlar om och sluter avtalen på EU:s vägnar.

Genom tonfiskavtalen får EU-fartygen gå efter tonfiskbestånd som vandrar längs Afrikas kuster och genom Indiska oceanen.

De blandade avtalen gäller i stället en rad olika fiskbestånd i partnerlandets exklusiva ekonomiska zon.

Avtalen inriktas också på bevarande av resurser och en hållbar miljö, och ska se till att samma regler för kontroll och öppenhet gäller alla EU-fartyg.

I gengäld får partnerländerna ekonomiskt bidrag från EU i form av

  • ersättning för tillträdesrätter till den ekonomiska zonen
  • sektorsstöd.

Sektorsstödet ska hjälpa partnerländerna att utveckla ett hållbart fiske genom att stärka deras administration och forskning. Stödet är inriktat på hållbar fiskeriförvaltning, kontroll och tillsyn.

EU:s fiskerireform och avtalen

Reformen av EU:s fiskeripolitik ska bland annat

  • förbättra det vetenskapliga underlaget för de fiskerättigheter som beviljas enligt avtalen, och ge mer information om den allmänna fiskeansträngningen i partnerländernas vatten
  • stärka avtalsförvaltningen, bland annat genom en klausul om att skydda mänskliga rättigheter och gradvis öka EU-fartygens bidrag till kostnaderna för tillträdesrätter
  • bättre främja ett hållbart fiske i partnerländernas vatten genom att anpassa EU:s sektorsstöd och regelbundet se över det.


Nordliga avtal

EU:s fiske i Nordsjön och Nordostatlanten är starkt kopplat till fisket i våra grannländer Norge, Island och Färöarna. De fyra parterna tjänar på att samordna sin verksamhet av flera skäl. Många av bestånden rör sig över gränserna, och parterna är heller inte nödvändigtvis intresserade av samma bestånd.

EU, Norge, Island och Färöarna förvaltar alltså fiskbestånden gemensamt och utbyter kvoter för att utnyttja resurserna på bästa sätt. En del bestånd förvaltas genom konventionen om fisket i Nordostatlanten, medan andra bestånd förvaltas genom avtal mellan kustländerna.

De nordliga avtalen är extremt viktiga för EU:s fiskeflotta – särskilt avtalet med Norge som gäller kvoter till ett värde av över två miljarder euro.

Lista över fiskeavtal

LandGiltighetstidTypEU-bidrag per årÖronmärkta för utveckling av fiskeripolitiken

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015